Elokapina katsoo että OC-sumutteen käyttö ei ollut poliisilain mukaista vähimmän haitan ja suhteellisuuden periaatetta noudattavaa voimankäyttöä. Mielenosoittajat istuivat rauhallisesti Kaisaniemenkadulla ja yksiselitteisesti tehokkain ja lievin mahdollinen keino poliisin tehtävän suorittamiseksi olisi ollut fyysinen siirtäminen ja kiinniotto. Poliisin resurssipula ei ole hyväksyttävä syy tuottaa tarpeetonta kipua rauhanomaisille mielenosoittajille.

“Kansalaistottelemattomuudessa on kyse siitä, että lakia rikotaan eettisin perustein ja hyväksytään lainrikkomuksen seuraukset. Elokapinalaiset ovat valmiita ottamaan vastuun toimistaan. Käyttäessään väkivaltaa viranomaisilla on kuitenkin erityinen vastuu toimia lain puitteissa”, sanoo mielenosoitukseen osallistunut Ville Saarinen.  

Poliisihallituksen selvitys toteaa virheellisesti, että OC-sumutteen käytöllä olisi saatu aikaan haluttu vaikutus ja poistettu mielenosoittajat ajoradalta. Kuten Elokapinan videotallenteesta käy ilmi [1] OC-sumutteen käyttö ei johtanut poliisin resurssien nopeutettuun vapautumiseen. ”Vastoin poliisin kuvausta OC-sumute ei nopeuttanut liikenne-esteen purkamista. Poliisi joutui lopuksi joka tapauksessa kantamaan lähestulkoon kaikki sumutetut mielenosoittajat poliisiautoihin”, sumutetuksi tullut Tuulia Reponen toteaa. Videosta käy ilmi, että vain muutama mielenosoittaja kolmestakymmenestä poistui ajoradalta sumutuksen seurauksena. OC-sumutteesta näkökykynsä menettäneet mielenosoittajat eivät edes olisi voineet poistua tilanteesta turvallisesti ilman apua.

Elokapinan lakitarkkailijoiden mukaan poliisi ei missään vaiheessa tarjonnut ensiapua eikä sallinut Elokapinan hyvinvointitiimin tuoda paikalle materiaalia välittömään ensiapuun ja kivunlievitykseen. Poliisi takavarikoi tähän tarkoitettuja vesipulloja, eikä päästänyt kiinniotettuja jalkakäytävälle takavarikoitujen pullojen luokse.

“Minua suihkutettiin monta kertaa lähietäisyydeltä suoraan kasvoihin. Kun hyvinvointihenkilöt yrittivät toimittaa minulle vettä, poliisi puuttui tilanteeseen ja esti sen. Poliisiasemalla poliisilla kesti toistuvista pyynnöistäni huolimatta yli tunti antaa minulle vettä, ja sen jälkeenkään en saanut saippuaa tai muuta ensiapua. Pidän tätä karkeana ihmisoikeusrikkomuksena”, eturivissä istunut Till Sawala kertoo.

Elokapina vaatii, että poliisi kunnioittaa jatkossa mielenosoittajien perusoikeuksia ja poliisilakia. Asiaan on puututtava myös siksi, että Hätäjarrutus-mielenosoitukseen Kaisaniemenkadulla kohdistettu ylimitoitettu voimankäyttö ei ole historiassa ainutkertainen ylilyönti. Poliisin suhteettoman voimankäytön kohteeksi joutuminen on valitettavasti tuttua esimerkiksi rodullistetuille ja vähemmistöön kuuluville ihmisille Suomessa.

Elokapina odottaa riippumatonta selvitystä poliisin sumutteen käytöstä. Myös poliisi-instituution uskottavuuden kannalta on keskeistä, että Helsingin poliisin OC-sumutteen käyttö lauantaina 3.10. tutkitaan puolueettomasti ja arvioidaan sen yhteensopivuus perustuslain ja ihmisoikeussopimuksien kanssa. Oikeusvaltiossa pitää voida osoittaa mieltä ilman pelkoa poliisiväkivallasta. ”Poliisin tehtävä on pitää yllä yhteiskunnan turvallisuutta eikä langettaa voimankäytöllä tarpeettomia rangaistuksia. Sumutetta käytettiin nyt rangaistuksenomaisesti henkilöihin, jotka osoittivat rauhanomaisesti mieltä turvallisen tulevaisuuden puolesta”, Reponen katsoo.

14 mielenosoitukseen osallistunutta on asian selvittämiseksi tehnyt tutkintailmoituksen valtakunnansyyttäjän virastoon, ja luku täydentyy vielä. Ilmoitus on tehty poliisin ylimitoitetusta voimankäytöstä.

Elokapina katsoo että julkisuudessa esillä ollut vastakkainasettelu poliisin ja Elokapinan välillä on keinotekoinen. “Itseäni harmittaa, että julkisessa keskustelussa on puhuttu vastakkainasettelusta poliisin ja Elokapinan välillä. Pohjimmiltaan olemme kuitenkin molemmat yhteisen turvallisen tulevaisuuden asialla”, muistuttaa Saarinen.

Yhteystiedot:

[email protected]

Lähteet:

Elokapinan kuvaama videotallenne tapahtumasta, videon kohdassa 03:21:00