Lehdistötiedote - Vapaa julkaistavaksi heti


Elokapina on tänään 2.9. klo 12 alkaen aloittanut mielenilmaisun Snellmanninkadulla Valtioneuvoston linnan edessä. Liikenne kadulla on molempiin suuntiin poikki mielenilmauksen vuoksi.

Mielenosoitus on rauhanomainen. Mielenosoittajia on tällä hetkellä paikalla noin 80, joista suurin osa on asettunut istumaan ajoradalle.

Loppupäivän kestävällä mielenilmauksella Elokapina haluaa saattaa Marinin hallituksen tietoon tutkimustiedon talouskasvun ylläpitämisen ja riittävän nopeiden ilmasto- ja ympäristötoimien yhdistämisen mahdottomuudesta.

Ensi viikon budjettiriihessä käsiteltävä talousarvioesitys vannoo niin sanotun Vihreän Kasvun nimeen, vaikka tutkijoiden mukaan vihreä kasvu ei kuitenkaan ole ratkaisu ilmastonmuutokseen.

Jos talouskasvu jatkuu rikkaissa maissa, on niiden miltei mahdotonta vähentää hiilipäästöjä tällä vuosikymmennellä tarpeeksi nopeasti pysyäkseen Pariisin sopimuksen 1,5 asteen sisällä. Esimerkiksi Suomi käyttää oman osuutensa Pariisin sopimuksen hiilibudjetista loppuun nykyvauhdilla jo 3-4 vuodessa.

Lisäksi suomalainen monitieteellinen kestävyystutkimus kertoo, että vaikka esimerkiksi Suomessa ilmastopäästöt ovat maltillisesti vähentyneet viime vuosina, niin toistaiseksi missään päin maailmaa ei ole onnistuttu luonnonvarojen kokonaiskäytön vähentämisessä talouden kasvaessa. Ei ole tullut ilmi, että talouskasvu voisi olla virtuaalista, vaan se on lopulta riippuvaista materiaalisista resursseista. Materiaalinkulutuksen kasvu taas tuottaa kasvavia ympäristötuhoja – eli pahenevaa luontokatoa. Tarvittaisiin 6,6 kertainen(!) materiaalitehokkuuden paraneminen vuoteen 2050 mennessä, jotta talouskasvusta Suomessa tulisi kestävää.

Kasvun jatkumisen mahdollistavat mallit nojaavatkin lähes poikkeuksetta spekulatiivisiin hiilidioksidin kaappausteknologioihin, joiden toimivuus on epävarmaa ja joiden riittävän suuri käyttöönotto “joskus tulevaisuudessa” valtaisi alleen valtavasti viljelymaata.

Näistä syistä Elokapina vaatii hallitukselta nopeampia ilmastotoimia ja luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamista sekä ilmaston priorisointia budjettiriihessä yli talouden kasvattamisen.

Hallituksen on sopeutettava Suomen talous luonnon kantokyvyn sisälle. Päästäkseen tähän hallituksen tulee etsiä bruttokansantuotteen tilalle toiset taloutta ohjaavat mittarit, jotka asettavat luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin kasvupolitiikan edelle.

Lisäksi hallituksen pitää lopettaa heti loput fossiili-investoinnit Suomessa, ja sisällyttää kulutusperäiset päästöt Suomen kaikkiin päästövähennystavoitteisiin. Hallituksen tulee myös luoda asiantuntijatietoa hyödyntävä ja kansalaisia osallistava Kansalaisfoorumi ehdottamaan eduskunnalle ne keinot, joilla hiilineutraalius ja luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen saavutetaan vuoteen 2025 mennessä.

Elokapina on tuonut Valtioneuvoston linnalle myös karjalaisesta kansanrunoudesta tutun Sammon, myllyn, josta sen omistaja voi ammentaa loputonta vaurautta. Usko loputonta vaurautta rajallisista luonnovaroista tarjoavaan ihmeeseen ei ole historiaa, vaikka nykyisin puhutaankin Sammon sijaan talouskasvusta.

Mielenosoituksen tarkoitus ei ole estää valtioneuvoston toimintaa tai ihmisten pääsyä ministeriörakennukseen, tai muutoinkaan aiheuttaa kohtuutonta häiriötä.

Elokapina aikoo jatkaa mielenilmaisua Snellmanninkadulla iltaan asti. Ensi viikolla mielenosoittajat arvioivat hallituksen toimia budjettiriihessä ja päättävät sitten protestien jatkumisesta.

Mielenilmaisuista ei ole välitetty ennakkotietoa Helsingin poliisille. Poliisin kanssa tehdään kuitenkin normaalia yhteistyötä mielenosoituspaikalla.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää valtaapitävät pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen, sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttamien joukkokuolemien ja sosiaalisen romahduksen riskin. Tässä liike käyttää muun muassa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta.


Kuvat lehdistölle

(Kuvia ladataan kansioon n. 15-30 min mielenosoituksen alkamisen jälkeen.)

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt: [email protected]