Tiedote 21.1.2022, julkaisuvapaa heti


Elokapina pitää eilen 20.1.2022 Annamaija Hakamaa vastaan nostettua syytettä rikokseen kehottamisesta hämmästyttävänä. Elokapina näkee lukuisissa viimeaikaisissa rikosepäilyissä sekä nyt nostetuissa syytteissä merkkejä pelotteluyrityksestä, jolla pyritään vaikeuttamaan poliittista ilmasto- ja ympäristöliikehdintää.

Hakama kertoi syksyllä 2021 uutisjutussa maksaneensa toisten elokapinallisten kansalaistottelemattomuudesta aiheutuneita sakkoja Kesäkapinan jälkeen. Tämä avoimuus on nyt tulkittu rikokseen kehottamisena.

Kansalaistottelemattomuus ja siihen kehottaminen on yksi demokratisen vaikuttamisen keino. Sen käyttöön nykytilanteessa on kannustanut esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen pääneuvottelija, YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen (UNFCCC) pääsihteeri Christiana Figueres. Elokapinassa kansalaistottelemattomuutta käytetään väkivallattomasti ja harkitusti, ja siihen osallistuvat ovat valmiita kantamaan siitä aiheutuvat seuraukset.

Elokapina puolustaa jokaisen oikeutta harjoittaa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta sekä jokaisen sananvapautta puhua syistä sen taustalla. Koska mahdollisuus turvautua kansalaistottelemattomuuteen on etuoikeus, Elokapina haluaa puolustaa myös jokaisen oikeutta tukea rauhanomaista kansalaistoimintaa hyväksi katsomallaan tavalla ilman uhkaa joutua mielivaltaisten rikosepäilyjen kohteeksi.

Hakaman lisäksi Helsingin poliisi on toistaiseksi epäillyt ainakin viittä muuta Elokapinaan liitettyä henkilöä rikokseen kehottamisesta. Muiden syytettyjen kohdalla syyttäjä kuitenkin teki syyttämättäjättämispäätöksen perustellen: “Hyväksyvä suhtautuminen Elokapina-liikkeen toimintatapaan ja kadun sulkemisiin ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, kun epäilty ei ole nimenomaisesti ilmaissut [julkisesti] kehotusta poliisin käskyjen noudattamattomuuteen ja kansalaistottelemattomuuteen”. Elokapinaa saa siis syyttäjänkin mielestä julkisesti kannattaa.

Lisäksi yksi Elokapinan toimintaan osallistunut henkilö on todennäköisesti joutunut syytteeseen petoksesta. Petossyyte koskee yksityishenkilön saamaa kolmen tuhannen euron apurahaa, jonka käyttötarkoituksesta henkilö on sopinut apurahan myöntäjän kanssa. Raha on käytetty sovittuihin laillisiin tarkoituksiin. Elokapinan käsitys on, että petossyyte on perusteeton.

Elokapinalliset toimivat avoimesti ja rehellisesti – myös rikosepäilyjä ja syytteitä koskien. Mielenosoitustoiminnalla elokapinalliset pyrkivät kantamaan perustuslain 20 pykälään kirjattua vastuuta ympäristöstä:

“Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön…”

Elokapinalliset katsovat, että mielenosoitusten kriminalisoimisen ja niitä tukevien ihmisten kiusaamisen sijaan tulisi tarkastella kriittisesti Suomen valtiota. Se on kasvavassa määrin epäonnistunut perustuslaissa määritellyn “kaikille kuuluvan oikeuden terveelliseen ympäristöön” turvaamisessa. Yhteiskuntamme ilmastopäästöt ja luonnonvarojen ylikulutus ovat rikollisella tasolla. Ne ovat yli kolminkertaiset planetaarisesti kestävään tasoon nähden. Myös metsiemme luontokato ja hävittäminen jatkuvat hälyttävinä.

Elokapina huomauttaa, että on viimeinen hetki vaikuttaa, jotta planeettamme olisi elinkelpoinen myös tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehty kansalaistottelemattomuus ei ole rikos vaan moraalinen velvollisuus.

Elokapinaa vastaan tehtaillut rikosepäilyt näyttäytyvät tarkoitushakuisina ja ovat ongelmallisia vahvan demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kannalta. Ne eivät myöskään ratkaise poliisin resurssiongelmia saati ilmasto- ja ympäristökriisiä.

Elonvaalijat ry on Elokapinasta erillinen yhdistys, joka kommentoi tilannetta erikseen. Yhdistys on aiemmin ottanut kantaa rikosasiaan seuraavasti: https://elonvaalijat.fi/tiedotteet/

Yhteystiedot: [email protected]