Utopiupproret börjar den 17 juni!
Vi gör uppror mot den nuvarande utopin…

Utopiupproret är inte bara en utopi om en bättre värld, utan också ett uppror mot den nuvarande utopin. Utopier för en bättre värld ses som naiva och omöjliga, medan vi på bekostnad av vår egen hälsa och livet i det globala syd och framstida generationer upprätthåller den destruktiva utopin om gränslös ekonomisk tillväxt. Forskning efter forskning, senast IPCC:s sjätte rapport som offentliggjordes i april 2022, var mycket tydlig: vi har haft fel. Den kapitalistiska konsumtionsbaserade tillväxtmodell som marknadsförs som rationell bygger inte på fakta, utan på illusionen om oändliga resurser och blind själviskhet. Den nuvarande absurda fantasin kan inte fortsätta.

…och skapar en ny, mer funktionell, i dess ställe.

I det västerländska samhällets utopi är det ägodelar som ger social status och därmed en känsla av trygghet. Det är dock riskabelt att knyta säkerhetskänslan till materiella ägodelar, eftersom egendom kan förstöras i en naturkatastrof till exempel. Dessutom klarar planetens bärkraft inte av vårt samhälles materiella intensitet. Genom marknadsföring har företag tagit sig an grundläggande begrepp som kärlek för att främja sina egna mål. Resultatet är förvirring om vilka saker som är värda att eftersträva och med vilka medel. Det nuvarande systemet uppmuntrar girighet på bekostnad av empati och andra viktiga egenskaper. Vårt samhälle belönar dem som i slutändan agerar på ett sätt som är skadligt för det.

Arbetet, utförandet och arbetrem ska ha betydelse. I vår utopi syftar arbetet till att trygga livsvillkoren överallt och minska lidandet. I ett utopiskt samhälle har begreppet av arbete omdefinierats och de sociala prioriteringarna har valts med tanke på planetens gränser och individers, samhällenas och ekosystemens jämlika välbefinnande.

Välfärdsdiskursen har gjort välfärden till ett projekt för individens självförbättring, där välfärd kan uppnås med pengar: investera i välfärdstjänster och köpa ekologiskt. Trots allt tal om välbefinnande ökar ohälsan i samhället ständigt. Människor i alla åldrar är utmattade och trötta av en ständig känsla av otillräcklighet. Elokapina är engagerad i en regenerativ kultur som uppmuntrar till vila och egenvård. Trots det är utmattning också bekant för aktivister. Vi är inte immuna mot samhällets krav på effektivitet och produktivitet. 

Ansvaret för både välfärd och utsläppsminskningar har flyttats över till individer och deras konsumtionsval snarare än till samhällets beslutsfattande. Utopiupproret erkänner välfärdens politiska karaktär och kräver ansvar och handling från beslutsfattarna.

Alla våra försök att förstå världen är berättelser, och vår nuvarande berättelse hotar vår existens. För att kunna bygga ett nytt samhälle som är fritt från naturresursråneri måste vi kunna föreställa oss det. I Utopiupproret erbjuder Elokapina inte bara kärlek och omsorg, utan också medel för hur vi kan ta hand om oss själva, varandra och den miljö som upprätthåller oss. Veckoslutet i Utopiupprorcentret kommer att innehålla tal och diskussion om klimatkrisen och naturförstöringen, samt träningsmöten om hur man talar om krisen, hur man hanterar miljöångest, antirasism och hur man skapar en säkrare plats. Utopivekoslutet kommer också att innehålla ett paneldiskussion om klimatkrisen för riksdagsledarmöter, diskussionsworkshops om ämnen som föräldraskap i en ekokris och kulturförändring, en mässa för lokala grupper och samhällsgrupper, musik, dans, vältalighet, värme och närvaro.

Följ med oss för att skapa en mer funktionell gemensam berättelse och gör uppror för livet! Registreringen har öppnats! Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälningssidan (FI / EN)

Registrera