Vaadimme Suomen hallitukselta:

  1. Kertokaa totuus

    Hallituksen on aika julistaa Suomeen ilmastohätätila ja aloittaa tilanteen vakavuuden mukainen säännöllinen valtiollinen tiedottaminen ilmastokriisin etenemisestä.

  2. Toimikaa nyt

    Toimikaa totuuden edellyttämällä tavoin. Pysyäksemme omalta osaltamme Pariisin ilmastosopimuksen globaalin päästökiintiön raameissa, Suomen tulee vuodesta 2021 alkaen vähentää nettohiilipäästöjä joka vuosi 20% (n. 7Mt* vuodessa) nykytasosta, siten että Suomi on hiilineutraali vuonna 2025. Jotta pysyvä ja oikeudenmukainen muutos on mahdollinen, on samanaikaisesti aloitettava mittava ekologinen jälleenrakennus.

    *7 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalentteina nettopäästöinä. Vuoden 2019 ennakkotietojen mukaan Suomen vuotuiset nettopäästöt ovat n. 36 miljoonaa tonnia. Nettopäästöjä tulee pienentää sekä vähentämällä hiilipäästöjä että kasvattamalla hiilinieluja.


Lue myös:

Tilannekuva
Tule mukaan