UTOPIAKAPINA 17.-21.6.
Kapinoimme nykyistä utopiaa vastaan…

Utopiakapina on paitsi utopiaa paremmasta maailmasta, myös kapinaa vallitsevaa utopiaa vastaan. Paremman maailman utopioita pidetään naiiveina ja mahdottomina samaan aikaan kun oman terveytemme ja globaalin etelän sekä tulevien sukupolvien elämän kustannuksella pönkitämme vallitsevaa jatkuvan talouskasvun utopiaa. Tutkimus toisensa jälkeen, viimeisimpänä IPCC:n kuudes, huhtikuussa 2022 julkaistu raportti oli hyvin selkeä: olemme olleet väärässä. Rationaalisena pitämämme kapitalistinen kulutukseen perustuva kasvumalli ei perustu tosiasioille, vaan harhalle loputtomista resursseista ja sokealle itsekkyydelle. Nykyinen absurdi fantasia ei voi jatkua.

…ja luomme tilalle uutta toimivampaa

Länsimaisen yhteiskunnan nykyutopiassa sosiaalinen asema ja sen kautta pystyvyyden ja turvallisuuden tunne tulee asioiden omistamisesta. Turvallisuuden tunteen sitominen omistettuun materiaan on kuitenkin riskialtista, sillä omaisuus voi esimerkiksi tuhoutua luonnonkatastrofissa. Planeetamme kantokyky ei myöskään kestä yhteiskuntamme materiaintensiivisyyttä. Markkinoinnin avulla yritykset ovat kaapanneet perustavanlaatuisia käsitteitä, kuten rakkauden, omien tavoitteidensa edistäjiksi. Tästä seuraa hämmennys siitä, mitä asioita kannattaa tavoitella ja millä keinoilla. Nykyinen järjestelmä kannustaa ahneuteen empatian ja muiden tärkeiden ominaisuuksien kustannuksella. Yhteiskuntamme palkitsee niitä, jotka viime kädessä toimivat sille haitallisella tavalla.

Työllä, sen tekemisellä ja tekijällä pitäisi olla merkitys. Utopiassamme työ tähtää elämän edellytysten turvaamiseen kaikkialla sekä kärsimyksen vähentämiseen. Utopiayhteiskunnassa on mietitty uudelleen työn käsite sekä minkälainen työ ja toiminta on elämämme jatkumisen kannalta toivottavaa. Yhteiskunnalliset prioriteetit on valittu planetaariset rajat ja yksilöiden, yhteisöjen ja ekosysteemien tasa-arvoinen hyvinvointi huomioon ottaen.

Hyvinvointipuhe on tehnyt hyvinvoinnista yksilöiden itsensäparannusprojektin, jossa hyvinvointi voidaan saavuttaa rahalla: sijoittamalla hyvinvointipalveluihin ja ostamalla luomua. Kaikesta hyvinvointipuheesta huolimatta pahoinvointi yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Kaikenikäiset ovat uupuneita ja jatkuvan riittämättömyyden tunteen väsyttämiä. Elokapinan toimintaperiaatteisiin kuuluu uusiutuva kulttuuri, joka kannustaa lepäämiseen ja itsestään huolehtimiseen. Tästä toimintaperiaatteesta huolimatta uupumus on tuttua myös aktivisteille. Emme ole immuuneja yhteiskunnan vaatimuksille tehokkuudesta ja tuottavuudesta. 

Niin hyvinvoinnista kuin päästövähennyksistäkin vastuu on sysätty yksilöille ja heidän kulutusvalinnoilleen yhteiskunnallisen päätöksenteon sijaan. Utopiakapinassa hyvinvoinnin poliittisuus tunnistetaan ja peräänkuulutetaan vastuuta ja toimia poliittisilta päättäjiltä.

Kaikki yrityksemme ymmärtää maailmaa ovat tarinoita, ja nykyinen tarinamme uhkaa olemassaoloamme. Jotta voimme rakentaa uudenlaisen, riistovapaan yhteiskunnan, tulee meidän voida kuvitella se. Kapinautopiassa Elokapina tarjoaa paitsi rakkautta ja huolenpitoa, myös eväitä siihen, miten voimme pitää itsestämme, toisistamme ja meitä elättävästä ympäristöstä huolta. Utopiakapina-viikonloppuna järjestetään ilmastokriisiin ja luontotuhoon liittyviä infotilaisuuksia sekä koulutuksia kriisistä puhumiseen, ympäristöahdistuksen käsittelyyn, antirasismiin ja turvallisemman tilan luomiseen liittyen. Utopiaviikonlopun ohjelmassa on myös ilmastokriisi-infoa kansanedustajille, keskustelu-työpajoja mm. vanhemmuudesta ekokriisin aikana ja toimintakulttuurin korjaamisesta, lähi&yhteisöryhmän messua, musiikkia, tanssia, elorunoutta, lämpöä ja läsnäoloa.​​​​​​​

Tule mukaan luomaan toimivampaa yhteistä tarinaa ja kapinoimaan elämän puolesta!​​​​​​​ Ilmoittautuminen Utopiakapinaan on auennut! Alta pääset ilmoittautumissivustolle

Ilmoittaudu