Elokapinaan kuuluva Eläinkapina osoittaa mieltä oikeudenmukaisemman ruoantuotannon puolesta Senaatintorilla Helsingissä torstaina 12.5. klo 16–18. Mielenosoituksella vaaditaan oikeudenmukaisempaa ruoantuotantojärjestelmää, joka ottaa huomioon ruoantuotannon aiheuttamat ilmastovaikutukset sekä eläinten kärsimyksen. Mielenosoitus järjestetään yhteistyössä Oikeutta Eläimille, Luonto-Liitto ja Maan ystävät ry kanssa, osana Elokapinan Ylikulutuskapinaa.

Nykyinen ruoantuotantojärjestelmä ei ole oikeudenmukainen luonnolle, ihmisille eikä tuotantoeläimille. Globaalilla tasolla jopa 80 % metsäkadosta johtuu siitä, että maataloudelle raivataan lisää maa-alaa. Metsäkato heikentää luonnon monimuotoisuutta entisestään, koska elinympäristöjen katoaminen aiheuttaa lajien häviämistä. Erityisesti eläinperäisen ruoan tuotannolla on tähän suuri vaikutus.

Suomessa kyettäisiin tuottamaan yhtä iso osa syömästämme ruoasta kuin nytkin, vaikka eläintuotteiden käyttöä vähennettäisiin radikaalisti. Lisäksi ruoan tuottamiseen tarvittava pinta-ala vähenisi alle puoleen ja viljelyn turvepelloilla voisi lopettaa. Mielenosoitus vaatii, että Suomi lopettaa eläintuotannon rahoittamisen, ja tukee tuottajien siirtymistä kasvipohjaiseen ruuantuotantojärjestelmään.

Yksilöt voivat tehdä kestäviä ja oikeudenmukaisia kulutusvalintoja, mutta se ei riitä ruoantuotannon kriittiseen muutokseen. 

“On ongelmallista, että vastuullisuus jätetään yksilön valinnoiksi, eikä ongelmaan puututa systeemitasolla. Esimerkiksi naudanlihalla on 15-kertainen hiilijalanjälki palkokasveihin verrattuna, eikä eläimillä monestikaan ole mahdollisuuta liikkua vapaasti tai edes ulkoilla. Vaadimme, että Suomessa siirrytään kasvipohjaiseen ruuantuotantojärjestelmään”, kertoo Eläinkapinan edustaja Atte Martikainen.

Eläinten kärsimys on piilotettu kuluttajien silmiltä

Nykyinen ruoantuotantojärjestelmä aiheuttaa valtavasti kärsimystä tuotantoeläimille. Esimerkiksi lehmien vasikat erotetaan emoistaan pian syntymänsä jälkeen, eivätkä emot pääse täyttämään luonnollista tarvettaan hoivata jälkikasvuaan. Suomessa on myös yleinen käytäntö, etteivät siat pääse kääntymään ahtaissa porsitushäkeissä, vaan ovat pakotettuja olemaan lähes samassa asennossa kolmen kuukauden ajan. Elinoloista riippumatta tuotantoeläimen elämä päättyy nuorena – Suomessa teurastetaan yli 80 miljoonaa maaeläintä vuosittain. Suurin osa tuotantoeläimistä ei pääse toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään, eikä lihaksi kasvatettavia nautoja päästetä välttämättä ollenkaan ulkoilemaan.

Tuotantoeläinten kärsimys on täysin piilotettu kuluttajan silmiltä mediassa, mainoksissa ja muussa ruoantuotantoon liittyvässä kuvastossa. Mielenosoituksessa aktivistit vaativat, että tuotantoeläinten kohtaamasta väkivallasta kerrotaan totuudenmukaisesti. 

Suurin osa maailmassa tuotetusta soijasta päätyy eläinten rehuksi

Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä ja aiheuttaa luontokatoa. Esimerkiksi tuotantoeläinten rehuna käytettävän soijan nykyinen tuotanto on ympäristön kannalta kestämätöntä. Soijaviljelmien tieltä raivataan esimerkiksi luonnontilaista metsää suurtuotantomaissa Brasiliassa, Argentiinassa ja Yhdysvalloissa. Arvioiden mukaan lähes kaikki Suomeen ulkomailta tuotu soija päätyy eläinten energiaksi – ihmisten ravinnoksi päätyy vain noin 5 % tuontisoijasta. Yhden lihakilon tuottamiseen tarvitaan 20-kertainen määrä rehua. ​​​​​​​Tämä on ympäristön kannalta kestämätöntä, sillä rehusoijan tuotannon tieltä raivataan esimerkiksi luonnontilaista metsää, kuten sademetsää.

Ongelma soijantuotannossa on ennen kaikkea ylikulutus, johon laajan eläintuotannon rehuntarve tällä hetkellä johtaa. Resurssien kannalta ei ole järkevää syöttää ihmisravinnoksi kelpaavaa rehua ensin eläimille, ja sitten lihaa ihmisille. Ympäristön kannalta merkittävästi kestävämpää on käyttää kasviproteiineja suoraan ihmisravinnoksi. 


Kuvia lehdistön käyttöön koostetaan tänne: 
photos.elokapina.fi/s/71q1i7n2k1/arbdj0p2cmrxdxeo

Yhteydenotot:
[email protected]