Livestriimi paikan päältä: https://www.facebook.com/xrtampere

Elokapinan mielenosoitus estää maanantai-iltapäivällä liikenteen Tampereella Keskusvirastotalon edessä Aleksis Kiven kadulla. Mielenosoitus kestää Tampereen kaupunginvaltuuston istunnon ajan. Elokapina vaatii kaupungilta yksityisautoilun päästöjen radikaalia vähentämistä ja toimia kohti autotonta keskustaa parkkiluolien rakentamisen sijaan. Tampereen kaupungin on myös asetuttava vastustamaan laajasti luontoa turmelevaa Puskiaisten oikaisua.

Elokapinan mielenilmaus vaatii kaupungilta toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi yksityisautoilua tukevan rakentamisen sijaan. Mielenosoitus alkaa kello 16:30 Aleksis Kiven kadulla, ja sen on tarkoitus kestää noin neljä tuntia, estäen tieliikenteen virastotalon edessä. Mielenosoittajat ovat varautuneet päästämään hälytysajoneuvot sulusta läpi. Tapahtuman aikana kuullaan aktivistien puheita. Ohikulkijat voivat osallistua mielenilmaukseen kirjoittamalla viestejä katuliiduin.

Autoton keskusta parkkiluolien sijaan

Liikenne on Tampereen suurimpia päästölähteitä. Keskellä ilmastokriisiä ja luontokatoa Tampereen kaupunki aikoo kuitenkin rakentaa lisää infrastruktuuria autoille. Suunnitteilla ovat ainakin P-Hämpin laajentaminen ja Kunkun parkkiluolasto sekä niihin yhdistyvät tunnelit. Jos kaupunki toteuttaa luolastosuunnitelman, se houkuttelee liikkumaan jatkossakin keskusta-alueella omalla autolla. Tämä on ristiriidassa kaupungin omien hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.

Elokapina vaatii kaupunkia ja sen edustajia olemaan rehellisiä viestinnässään. Parkkiluolien louhiminen ei ole ilmastoteko, eikä autojen piilottaminen maan alle ole autotonta kaupunkisuunnittelua.

Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen, ja niiden tuomiin muutoksiin sopeutuminen tulisi olla ensisijaisia kaupunkisuunnittelun päämääriä. Autoilun kuormitus ilmastolle ja ympäristölle on paljon enemmän kuin liikenteen päästöt. Maan alle rakentaminen vaatii valtavasti ilmastolle haitallista betonia ja terästä, sekä massiivista rekkaliikennettä. Ylikulutus jakautuu epäoikeudenmukaisella tavalla lisäten globaalin pohjoisen ekologista velkaa.

Elokapina vaatii Tampereen kaupunkia aktiivisesti ja merkittävästi vähentämään yksityisautoilua laskemalla asteittain nykytasosta parkkipaikkojen ja yksityisautoille sallittujen teiden määrää kaupunkialueella. Keskusta-alueesta on tehtävä kokonaan yksityisautoilusta vapaa alue. Autoilta vapautuva tila ja resurssit on annettava jokaiselle saavutettavien ja turvallisten joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien, sekä kaupunkiluonnon ja -kulttuurin suunnitteluun. Elokapina vetoaa poliitikkoihin myös luontoa ja luonto-arvoja polkevan Puskiaisten oikaisun maakuntakaavan perumiseksi.

Sähköautoilu siirtää ja lisää ongelmia

Tampereen kaupunki pitää sähköautoilua kestävänä liikkumisen muotona ja jättää näin huomiotta sähköautoteollisuuden globaalissa etelässä aiheuttaman tuhon. Kaivosten päästöt, niiden aiheuttama saastuminen, ympäristötuho ja vesipula, niiden vaaralliset työolot ja muut paikallisille asukkaille aiheutuvat vaarat ulkoistetaan näin globaalille etelälle, kuten globaali pohjoinen on tehnyt satojen vuosien ajan rasistista valtasuhdettaan hyväksikäyttäen. Elokapinan mukaan tilanne on eettisesti täysin kestämätön.

Sähköautoilu ei ole kestävää, eikä maailman sähköautoistaminen ole mahdollista edes teoriassa, sillä akkumineraaleja on maan kuoren alla vain rajallinen määrä. Näkökulman on oltava globaali ja globaalin pohjoisen on oikeudenmukaisuuden nimissä tuettava siirtymässä globaalia etelää ja maksettava näin velkaansa globaalille etelälle.

Suomen hallituksen tulee toimia ilmastopäästöjen, luontokadon ja ylikulutuksen pysäyttämiseksi

Elokapina kohdistaa viestinsä myös Suomen hallitukselle: Suomen tulee irtautua nykyistä nopeammin ja kokonaan fossiilisista polttoaineista. Nykyinen energiakriisi ei ole tekosyy toimien viivyttämiseen, sillä toimet ovat jo myöhässä ja lisäviivytys johtaa uusiin kriiseihin. Siirtymisen tulee olla oikeudenmukainen ja reilu myös globaalin etelän asukkaille. Tilanne tulee vaatimaan kulutuksen vähentämistä – se on sosiaalisesti oikeudenmukaista, ja hallituksen tulee kertoa tästä totuus. Suomalaisen yhteiskunnan on sopeuduttava planetaaristen rajojen sisään. 

Ilmastokriisi kiihtyy koko ajan. Monet pohjoismaalaiset eivät vieläkään ymmärrä ilmastonmuutoksen vakavuutta, mutta ennennäkemättömät helteet ja ongelmat ovat tulossa myös Pohjoismaihin nopeammin, kuin pohjoisessa on ajateltu.

Mediayhteyshenkilö: [email protected]

Kuvia mediaa varteen kootaan osoitteeseen: https://photos.elokapina.fi/s/1p55yr23gn/tampere-19-9-2022