Elokapinan Metsäkapinan ja Luonto-Liiton metsäryhmän aktivistit ovat kartoittaneet Suomussalmen Yli-Vuokin virkistysmetsän ja sen lähialueiden metsien jäkälä-, sammal- ja kääpälajistoa kesän ja syksyn 2022 aikana. Suojelemattomilta alueilta on löytynyt runsaasti uhanalaista, silmälläpidettävää ja vanhan metsän indikaattorilajistoa. Metsäkapina ja Luonto-Liiton metsäryhmä vaativat Metsähallitusta suojelemaan virkistysmetsän alueet ja lähialueiden muut luontoarvoiltaan merkittävät valtio-omisteiset metsät.

Kartoituksilla löytyi alueilta yhteensä 99 kappaletta kuuden uhanalaisen lajin esiintymiä, 158 kappaletta kahdentoista silmälläpidettävän lajin esiintymiä, ja lisäksi muista tärkeitä luontoarvoja ilmentävistä seitsemästä lajista yhteensä 33 havaintoa.

Etenkin Jysmänpuron lumoavan kaunis luonnontilaisen kaltainen korpi sisälsi hyvin paljon uhanalaistunutta metsälajistoa. Metsäkapina ja Luonto-Liiton metsäryhmä ovat toimittaneet Metsähallitukselle tiedot kartoitetusta lajistosta, joten metsiä ei voida hakata ainakaan tiedonpuutteen vuoksi.

Tammi–huhtikuun aikana Metsähallitus harvennushakkasi Yli-Vuokin virkistysmetsää voimakkaasti kymmenien hehtaarien alueelta. Metsäaktivistit protestoivat hakkuita useasti myös maastossa, ja hakkuut olivat välillä pidemmälläkin tauolla. Paasonahon alueen hakkuusuunnitelmat ovat vielä toteutumatta, ja myös ne kuuluvat aktivistien kartoittamiin alueisiin. Muita luontoarvoista toistaiseksi kartoitettuja alueita ovat Lampokankaan, Kukkarosuon, Jysmänpuron, Nivankankaan, Jysmänniemen, Ulkuniemen ja Torniokosken alueet.

“Uhanalaistunut metsälajisto tarvitsee nämä metsät suojeluun. Luontoarvojen lisäksi suojeluun on tärkeitä kulttuurihistoriallisia ja sosiaalisia perusteita. Alueella risteävät perinteiset vaellusreitit Itärajan retkeilyreitti ja UKK-reitti. Paikalliset toimijat tavoittelevat Vienan reitin ja vesireitin alueista Unescon maailmanperintökohdetta, ja myös Yli-Vuokki kuuluu näihin alueisiin. Metsät ovat tärkeitä myös paikallisille matkailuyrittäjille.”, Metsäkapinan Jalmari Suutari kertoo.

Lisätietoa:

Yhteydenotot: [email protected]