Luontokatokapina alkaa tänään 5.10. keskiviikkona Pikkuparlamentin puistossa klo 16. Tapahtuma on matalan kynnyksen mielenosoitus, jossa mielenosoittajat tapaavat toisiaan musiikin ja keskustelun äärellä.

Luontokatokapinaan on tällä hetkellä ilmoittautunut yli 450 ihmistä. Osallistujamäärän odotetaan nousevan muutamalla sadalla kapinan aikana. Suora toiminta aloitetaan torstaina 6.10. Mannerheimintiellä klo 17.00. Manskulle palataan kymmenen päivän kuluttua uudelleen, perjantaina 14.10.

Luontokatokapinassa toiminta kohdistetaan Suomen metsäteollisuuteen ja suurmetsäyhtiöihin sekä suuriin kauppaketjuihin, ruoantuotantojärjestelmään ja ilmastovelkaan. Lisää tietoa mielenosoituksista ja vaatimuksista osoitteessa: https://luontokatokapina.fi/fi/

Enemmistö mielenosoituksista on ilmoitettu julkisesti ja niihin on voinut ilmoittautua etukäteen. Mielenosoituksia ja suoraa toimintaa järjestetään jälleen ympäri Suomen.

10 päivän kapinan aikana vaadimme Suomen hallitukselta konkreettisia ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia tekoja luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa ja muissa maissa.

Nykyisellä politiikalla olemme ajamassa miljoona kasvi- ja eläinlajia sukupuuton partaalle. Voimassa oleva järjestelmä on epäoikeudenmukainen tavalla, joka kyseenalaistaa jo nyt globaalissa etelässä asuvien ihmisten ja tulevien sukupolvien oikeuden elinkelpoiseen ympäristöön. Kansalaistottelemattomuus on sekä eettisesti perusteltua että yhteiskunnallinen ja inhimillinen velvollisuutemme.

Kolme konkreettista vaatimusta Suomen hallitukselle ovat

Vaatimus 1. suojellaan metsää

Suomen koko pinta-alasta on suojeltava 30 %, samoin kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät. Hallituksen on säädettävä metsähakkuita säätelevä laki, jolla Suomen maankäytön hiilinielua ja hiilivarastoa kasvatetaan merkittävästi ja pysyvästi. Samalla saamelaisten itsemääräämisoikeus omiin alueisiinsa ja kyky perinteisen kulttuurin ja elinkeinojen harjoittamiseen on taattava.

Vaatimus 2: irti tehoeläintuotannosta

Luontokatoa ja kärsimystä aiheuttavasta eläinten tehotuotannosta on siirryttävä kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään. Tehoeläintuotannolle tällä hetkellä suunnatut tuet tulee kohdistaa kasvipohjaisen ruoantuotannon edistämiseen.

Vaatimus 3: kannetaan vastuumme

Suomen on maksettava globaalille etelälle oma osuutensa ilmastovelasta, joka koostuu globaalin pohjoisen maiden kohtuuttoman suurista historiallisista päästöistä ja niiden tuhoisista seurauksista. Ilmastovelan nimissä pahimmin kärsineiden maiden valtionvelat Kansainväliselle valuuttarahastolle, Maailmanpankille ja vauraille maille on mitätöitävä. Lisäksi näille maille on annettava vastikkeetonta rahallista tukea niiden ilmasto-, ympäristö- ja sopeutumistoimissa.

Lisätietoja: [email protected]