Elokapina on tänään klo 8:00 aloittanut mielenosoitukset UPM:n, Metsä Groupin ja Stora Enson pääkonttoreilla Espoossa ja Helsingissä. Mielenosoittajat ovat estäneet kulun konttoreiden pääsisäänkäynneistä. Jokaisella konttorilla on noin 20–30 mielenosoittajaa. Muutamat mielenosoittajista ovat liimautuneet kiinni sisäänkäyntien pintoihin, suurin osa istuu rauhallisesti.

Suomen metsien hakkuutasot ovat olleet viime vuodet ennätyskorkeita. Elokapina perustelee protestia sillä, että tehometsätalous ja ennätyshakkuut ovat suurin syy kiihtyvään luontokatoon Suomessa. Metsäjättien kasvanut puunkäyttö on myös jo nyt romahduttanut metsien hiilinielut, mikä tutkijoiden mukaan uhkaa vesittää Suomen ilmastotavoitteet.

Elokapina vaatii metsäjättejä rajoittamaan hakkuita ja supistamaan puunkäyttöään välittömästi, kunnes 30 % metsistä ja kaikki viimeiset luonnonmetsät on suojeltu.

“Tehometsätalous palvelee metsäjättien suunnatonta ja kasvavaa puuntarvetta metsäluonnon kustannuksella. Viimeaikaisen hiilinielujen romahtamisuutisen valossa vaikuttaa, että tehometsätalous on yksinkertaisesti mahdotonta yhteensovittaa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa” , sanoo UPM:n aulassa mieltään osoittava Venla Naapuri.

Elokapina katsoo myös, että suurten metsäyhtiöiden on kannettava taloudellinen vastuu aiheuttamistaan haitoista luonnolle, ilmastolle ja ihmisille.

Mielenosoittajien mielestä metsäjättien tulee korvata miljardiluokan kulut, joita metsien hiilinielujen romahtamisesta koituu veronmaksajille, kun valtio joutuu ostamaan korvaavia nieluyksiköitä muilta EU-mailta. Metsäjättien tulee myös hyvittää vahingot, joita tehometsätalous on aiheuttanut poronhoidolle Saamenmaalla vuosikymmenten ajan. Yhtiöiden pitää alkaa maksaa luontohaittaveroa tai vastaavaa korvausta aiheuttamistaan luontovahingoista. Lisäksi metsäteollisuuden on kustannettava alan työntekijöille tarvittavat uudelleenkoulutus ja tuet heitä kuunnellen, kun Suomen metsätaloudesta tehdään reilua ja luontoa elvyttävää.

Monimuotoisuuden vähetessä ekosysteemit ovat entistä haavoittuvaisempia ilmaston kuumenemisen myötä lisääntyville äärisäille, taudeille ja tuholaisille. Elokapina muistuttaa, että metsien heikon tilan takia lisäsuojelun tarve on suuri ja sillä on vankka tuki: 80% suomalaisista haluaa suojella lisää luontoa. Metsäteollisuus aiheuttaa luontokatoa Suomessa ja globaalisti, mutta metsien suojelun maksajaksi joutuu yleensä valtio.

Luonnonmetsiä, lajien viimeisiä turvasatamia, hakataan edelleen, koska tehometsätalous ja sitä tukeva politiikka ovat estäneet riittävän lisäsuojelun. Tämä kaikki on räikeästi yleisen mielipiteen vastaista ja hyödyttää lähinnä suuryritysten omistajia “, toteaa Stora Ensolla protestiin osallistuva Emma Jännes.

Metsäteollisuuden työnantajat päättivät irtaantua työehtosopimustoiminnasta vuonna 2020, mikä on merkittävä uhka työntekijöiden neuvotteluvallalle. UPM on käyttänyt tilannetta hyväkseen erityisen aggressiivisesti. Monet metsäalan työntekijät tekevät yhä huonommassa asemassa tuhoisaa työtä. Metsätaloutta pitää muuttaa niin, ettei kenelläkään ole pakkoa luontoa hävittävään työhön.

Ilmastokriisin ja luontokadon kiihtyminen uhkaavat kaikkien turvallisuutta ja tulevaisuutta. Etenkin syrjäisempien seutujen ja pienempien kaupunkien asukkailla on oikeus parempiin töihin, joissa he eivät joudu toimimaan omien arvojensa vastaisesti “, sanoo mielenosoitukseen UPM:n pääkonttorilla osallistuva Elokapinan aktiivi Olli Jalonen.

Eilen maanantaina Elokapina osoitti mieltä Kemissä Metsä Groupin sellutehtaalla estämällä liikenteen tehtaan rakennustyömaalle. Lisätietoja eilisen tiedotteesta: https://elokapina.fi/news/press-release/2022/10/10/protesti-metsa-groupin-rakennustyomaalla/ ** Metsä Group rakentaa Kemiin parhaillaan pohjoisen pallonpuoliskon suurinta sellutehdasta. Tehtaan lisäpuuntarve on noin 4,5 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko Lapin hakkuukertymä tähän mennessä (5 milj. kuutiota vuodessa). Lapin metsäluonto ei tule kestämään tätä lisäystä.

Elokapina vaatii suuryhtiöiltä toimia kohti oikeudenmukaista, luontoa elvyttävää ja taloudellisesti pitkäjänteistä metsätaloutta sekä Suomessa, että muualla. “Metsäteollisuuden on uudistuttava sopeutumaan luonnon reunaehtoihin. Metsäluonnon monimuotoisuuden ja metsien hiilinielujen arvo on niin ikään tunnistettava läpi yhteiskunnan”, sanoo Elokapinasta Miriam Ronkainen.

Mielenosoitus on osa Elokapinan 5.–​​​​​​14.10. tapahtuvaa Luontokatokapinaa, johon kuuluu useita eri mielenilmauksia. Lisätietoja Luontokatokapinasta: https://luontokatokapina.fi/fi/

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää valtaapitävät pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttamien joukkokuolemien ja sosiaalisen romahduksen riskin. Tässä liike käyttää muun muassa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta.

Yhteystiedot:Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]