Kolmekymmentä Elokapinan mielenosoittajaa on tänään aamulla perjantaina 03.11. estänyt jälleen FEM-konferenssin vieraiden bussin lähdön Hotel K5 Leviltä. Mielenosoittajat ovat istuneet tielle bussin reitille, ja näin estäneet sen liikkeelle lähdön.

Tällä kertaa vierailun kohteena olisi ollut konferenssin pääsponsorin, kanadalaisen Agnico Eagle -yhtiön Kittilän kultakaivos sekä Sodankylän Bolidenin Kevitsan kaivos. Kumpikin on hyvä esimerkki FEM-konferenssin ja toisaalta Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden piittaamattomuudesta paikallisia asukkaita, ympäristöjä ja vesistöjä kohtaan. Sekä Kittilän kultakaivos että Kevitsan kaivos ovat toistuvasti rikkoneet niille myönnettyjä ympäristölupia ja uhkailleet työpaikkojen menetyksillä, jos niiden toimintaa on koitettu rajoittaa viranomaisten puolelta.

Taloudelliselta kannalta kaivostoiminnassa ei ole suurta järkeä; esimerkiksi Suomessa kaivokset työllistävät reilu 5000 henkeä. Kaivokset ovat toiminnassa yleensä vain 10–20 vuotta, mutta niiden luoma haitta esimerkiksi matkailulle ja luontaiselinkeinoille on pitkäkestoista tai jopa pysyvää. On monia tapauksia, joissa Suomen valtio on ensin rakentanut kaivosten vaatiman infrastruktuurin, kuten tiet ja voimalinjat, ja lopulta joutunut siivoamaan kaivosten jäljet kaivosta pyörittävän tytäryhtiön osoittauduttua varattomaksi. Suomeen jää tuhottu luonto ja muutamien kymmenten ihmisten verotulot.

“FEM-konferenssi käy luontoa ja paikallisyhteisöjä vastaan poliitikkojen ja virkamiesten tuella” perustelee mielenosoitukseen osallistumistaan Tipa Lilja. “Konferenssin viimeisenä päivänä olemme täällä jälleen muistuttamassa, kuinka konferenssi olisi voinut olla oiva tilaisuus kaivosalalle pohtia keinoja kohti kestävää, aidosti vihreää siirtymää. Sen sijaan näimme kolme täyttä päivää viherpesua ja tyhjiä puheita.”

Suomen ja EU:n on korjattava kaivoslainsäädäntönsä kestäväksi. Peruuttamatonta tuhoa aiheuttaville hankkeille ei tule myöntää lupia, ja kaivostoiminta esimerkiksi luonnonsuojelualueilla tulee yksiselitteisesti kieltää. Paikallisyhteisöjen oikeudet ja ääni on huomioitava täysimääräisesti. Saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen itsemääräämis- ja maankäyttöoikeutta on kunnioitettava. Kaivosten verotusta on kiristettävä, ja kaivosyhtiöt tulee laittaa maksamaan aiheuttamistaan tuhoista.

Elokapina järjesti mielenosoituksia Levillä järjestetyn14th Fennoscandian Exploration and Mining eli FEM-konferenssin jokaisena päivänä. Mielenosoitukset ovat osa Elokapinan syksyn Metsäkapina-kampanjaa. Kampanjassa vaaditaan luonnon ja monimuotoisuuden asettamista etusijalle ja luonnolle tuhoisien valtiontukien lopettamista. Kampanjan aikana Elokapina on järjestänyt mielenosoituksia muun muassa Kemissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä. Elokapina on ympäri Suomea toimiva ympäristöliike, joka on tunnettu näyttävistä mielenilmauksistaan.


Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]