Vi utlyser klimatnödläge.

Elokapina – Extinction Rebellion Finland utlyser klimatnödläge i Finland. Vi lever mitt i en klimat- och ekologisk kris och vi kräver att situationen ska hanteras med det allvar som den kräver. Vi har tre krav som vi ställer regeringen, media och samhället i stort. Vi använder oss av civil olydnad och icke-våldsam direkt aktion – bland andra demokratiska medel – för att åstadkomma nödvändiga samhällsförändringar på systemnivå. Vi är en del av en global rörelse, Extinction Rebellion, och vårt agerande bygger på rörelsens gemensamma principer och värderingar.

Nyheter

Kuvakollaasi elokapinan toiminnasta.