Vi har tre krav.

  1. Berätta sanningen

    Regeringen måste utlysa klimat- och miljönödläge i Finland och vidta regelbunden krisrapportering.

  2. Agera nu

    Regeringen måste stadga en bindande lagstiftning för att uppnå kolneutralitet år 2025, samt omedelbart påbörja en omfattande ekologisk återuppbyggnad.[^förklarning]

  3. Utöka demokratin

    Regeringen måste sammankalla ett medborgarforum vars deltagare valts genom stratifierat slumpmässigt urval, vilket säkerställer att deltagarna representerar alla i samhället. Medborgarforumet samlas för att diskutera och göra förslag över utsläppsminskningsmål och naturskyddsåtgärder. Riksdagen måste behandla forumets förslag. Läs mer om medborgarforum.

Våra krav
Principer och värderingar
Aktionskonsensus
FAQ