Extinction Rebellion grundades i Storbritannien i oktober 2018. I Finland aktiverades Elokapina i november 2018. Sedan dess har det ordnats allt från globala upprorsveckor till lokala aktioner, där tusentals rebeller använt sig av civil olydnad, konst och gemenskap i kampen mot det nuvarande självdestruktiva systemet. Detta system har orsakat vår krissituation, där planetens ekosystem börjat kollapsa och risken för allt värre och värre förstörelse ökar för varje ögonblick. En bestående del i vår verksamhet bygger därför på gemenskap och en regenerativ kultur. Med hjälp av dessa kan vi skapa nya sätt att se på världen och upprätthålla liv och välfärd. Då den gamla världens värderingar faller ihop är det viktigt att skapa något nytt och bättre i stället, en livsstil som tar i beaktande välståndet för människor, djur och hela ekosystemet.

På drygt ett år har Elokapina vuxit från ett tjugotal ivriga rebeller till en nationell rörelse med hundratals aktiva rebeller i ett flertal olika städer. Vårt uppdrag är att skapa en massrörelse, som med sina aktioner kan störa den vanliga vardagen så att ingen kan förbise klimat- och miljökrisen. Vi bryter vissa lagar för att undvika att de värsta scenarierna förverkligas. Vi skyller inte på enskilda medborgare, utan på det skadliga systemet som vi eftersträvar att ändra. Vi vill inte orsaka besvär för våra medmänniskor, utan fästa uppmärksamhet på klimat- och miljökrisen så ofta, att passivitet inte längre är ett alternativ.

Våra krav
Principer och värderingar
Aktionskonsensus
FAQ