1. VI DELAR EN VISION OM FÖRÄNDRING

  Vi skapar en värld som framtida generationer kan leva i.

 2. Vår uppgift är vödvändig

  Vi mobiliserar en kritisk andel av befolkningen för att åstadkomma systemförändring.

 3. Vi skapar en hållbar kultur

  Vi skapar en kultur som är hälsosam, motståndskraftig och anpassningsbar.

 4. VI UTMANAR ÖPPET OSS SJÄLVA OCH VÅRT OHÅLLBARA SYSTEM

  Vi lämnar våra bekvämlighetszoner för att jobba för förändring.

 5. VI VÄRDERAR REFLEKTION OCH LÄRANDE

  Vi följer en cykel av handling, reflektion, lärande och planering för fler handlingar. Vi lär oss av andra rörelser och sammanhang och av våra egna erfarenheter.

 6. VI VÄLKOMNAR ALLA OCH ALLA DELAR AV ALLA

  Vi jobbar aktivt för att skapa säkrare och mer tillgängliga utrymmen.

 7. VI JOBBAR AKTIVT MED UTJÄMNANDE AV MAKT

  Vi bryter ner hierarkier för att möjliggöra jämlik medverkan.

 8. VI UNDVIKER ATT SPRIDA SKULD OCH SKAM

  Vi lever i ett ohållbart system, men ingen enskild individ bär skulden.

 9. Vi förespråkar icke-våld

  Vi använder fredliga strategier och taktiker, eftersom det är det mest effektiva sättet att skapa förändring.

 10. VI HAR AUTONOMI OCH DECENTRALISERING SOM GRUND

Vi skapar tillsammans de strukturer vi behöver för att utmana makten. Alla som följer dessa grundprinciper och värderingar kan handla i Extinction Rebellions namn.

Våra krav
Principer och värderingar
Aktionskonsensus
FAQ