Tämä tietosuojaseloste käsittelee ainoastaan Elonvaalijat ry:n vastuulla Elokapina-liikkeen toiminnan puitteissa kerättyjä tietoja.


Tietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen, sujuva yhteydenpito osapuolten välillä, sekä Elokapinan toiminnasta tiedottaminen.

Keräämistavat

Keräämämme henkilötiedot ovat meille suoraan tai epäsuorasti tukemiemme toimijoiden luovuttamia tietoja. Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi Elokapinan järjestämiin tapahtumiin, vapaaehtoistoimintaan ja kampanjoihin
 • rekisteröityessäsi elokapina.fi ja elokapina.me osoitteissa ylläpidettyihin palveluihin (kuten keskustelualustalle osoitteessa base.elokapina.me tai pilvipalveluun osoitteessa cloud.elokapina.me)
 • vastatessasi Elokapinan tekemiin kyselyihin, sekä
 • ottaessasi yhteyttä Elokapinaan muussa yhteydessä

Keräämämme henkilötiedot

Keräämämme tiedot voivat sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi sekä yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, paikkakunta, tarvittaessa osoitetiedot)
 • tiedot, jotka mahdollistavat sujuvan kommunikoinnin kanssasi (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, kielitieto, sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot)
 • mikäli toimit yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä, tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa toimit, tieto tittelistäsi/asemastasi
 • muut järjestämiemme tapahtumien, kampanjoiden, vapaaehtoistoiminnan asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen, niihin osallistumisen sekä edelleen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot (kuten tarvittaessa esimerkiksi ruoka-ainerajoitetiedot tapahtuman järjestämisen ajaksi).

Muut tiedot

Lahjoituksien ja jäsenmaksujen yhteydessä voimme lisäksi kerätä seuraavia tietoja:

 • maksutiedot (kuten pankkitilitiedot)

Lisäksi sähköisiä palveluitamme käyttäessäsi (kuten foorumi) voimme kerätä seuraavia tietoja:

 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite)

Kuinka tietoja säilytetään ja käsitellään?

Henkilötietosi tallennetaan Elonvaalijat ry:n ylläpitämään rekisteriin, eikä niitä tarjota kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumustasi. Rekisterin sisältämät tiedot säilytetään salasanoilla suojatuilla ja vahvaa salausteknologiaa hyödyntävillä palvelimilla. Tietojasi näkee ja käsittelee vain rajattu ryhmä henkilöitä, joille tarjotaan pääsy rekisteriin vain siltä osalta kuin se on tarpeellista. Tällaisia henkilöitä ovat tietopalveluiden kehittäjät ja ylläpitäjät, joiden ensisijainen vastuu on pitää huolta järjestelmien saatavuudesta, toimivuudesta ja kehittämisestä, sekä Elokapinan työryhmien jäsenet sikäli kun heidän toimenkuvansa heitä siihen velvoittaa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman sinun erillistä suostumustasi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoturvaloukkauksista raportointi ja riskien arviointi

Tietoturvaloukkauksista raportoidaan välittömästi sen havaitsemisen tai siitä tiedon saamisen jälkeen asiaankuuluville viranomaistahoille ja niille asiakkaille, joita mahdollinen loukkaus koskee.

Käytetty suojauksen taso on arvioitu riittäväksi tavanomaisia tietomurtoyrityksiä vastaan.

Tunne oikeutesi

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR) huolehdimme, että:

 • jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä halutessaan. Jos tietosuojakäytännöt askarruttavat, tai haluat käyttää EU-kansalaisena oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuoja.fi-sivustolta.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä Elokapinan puolesta:

Elonvaalijat ry

Y-tunnus: 3084539-7

Kotipaikkakunta: Helsinki

Sähköposti: [email protected]


Lisää:

Evästeseloste