VI VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OM JORDENS NÖDSITUATION.

Vi agerar för att skydda planeten och landet som är vårt hem. Vi har påbörjat uppror emot utrotning, för att vår och en mängd andra organismers och djurarters framtid står på spel. Vi jobbar tillsammans med andra rörelser och nätverk i både Finland och globalt genom att kombinera närgruppers aktioner till större nationella aktioner. Vi förstår och respekterar varierande aktionsformer, och bestämmer vilka taktiker passar bäst till omständigheternas krav.

VI TAR OCKSÅ HÄNSYN TILL UTOMSTÅENDE BERÖRDA, SOM LEVER SIN NORMALA VARDAG OCH UTÖVAR FÖR SIG SJÄLV NÖDVÄNDIG VERKSAMHET.

Vi kommunicerar att vi inte vill besvära någon, men samtidigt erkänner vi att det nuvarande politiska, ekonomiska och sociala systemet tvingat oss till störande handlingar. Vi förstår att arbetstagare som kan störas av våra aktioner jobbar för att försörja sig själv och sin familj.

VI FÖRBINDER OSS TILL ICKE-VÅLD I ALLA VÅRA HANDLINGAR OCH TILLTALAR ALLTID RESPEKTFULLT MEDBORGARE, ARBETARE, MYNDIGHETER OCH VARANDRA.

Vi behandlar alla med värdighet och respekt. Vi erkänner att icke-våld är nödvändigt för vår kampanj, men förstår också att icke-våld är ett privilegium som inte är tillgängligt för alla. Vi är en öppen rörelse. Vi tar fullt ansvar för våra handlingar och tar i beaktande att det samlas bevis från dessa handlingar i form av foton och videon.

VI AGERAR LUGNT OCH AKTSAMT OCH EFTERSTRÄVAR ATT INTE STÄLLA NÅGON I FARA.

Vi agerar inte påverkade av droger eller alkohol. Vi håller oss uppdaterade över aktionernas rättsliga påföljder och bär ansvar över dem. Vi respekterar våra värden gällande förnybar kultur, och tar hand om varandra så att vi kan verkställa vara aktioner på ett effektivt sätt.

SÄKERHETEN KOMMER ALLTID FÖRST.

Vi planerar våra aktioner noggrant, och beaktar hindren som kunde påverka räddningsvägar. Vi granskar trafikplanerna för att minska möjligheterna för det. Om vi inte är lämpligt utbildade eller inte kan förutspå aktionens konsekvenser, vidtar vi inte åtgärder.

Vid sidan om protester och civil olydnad uppmuntrar vi till direkt aktion, som bjuder på lösningar till den pågående klimatets och biologiska mångfaldens kris.

VI UPPMUNTRAR ATT KOOPERATIVT SKAPA EN REGENERATIV KULTUR, SOM STÖDER OSS I VILKEN SITUATION SOM HELST.

Vi berättar anekdoter om positiva omsvängningar, som uppmuntra andra att agera. Detta skapar ett starkt narrativ som delvis kompletterar kritiken vi ger emot traditionella verksamhetsmodeller.

SOM AKTIVISTER I DET GLOBALA NORRA ERKÄNNER VI VÅRA PRIVILEGIER.

Vi eftersträvar ständigt att ta i beaktande vad detta menar. Vi agerar i solidaritet för sociala och miljörelaterade rättigheter utanför Finlands gränser, och erkänner att våra kamper är relaterade.

Våra krav
Principer och värderingar
Aktionskonsensus
FAQ