Me ryhdymme toimiin tietoisuuden lisäämiseksi maapallon hätätilanteesta.

Me toimimme suojellaksemme tätä maapalloa ja maata, joka on kotimme. Olemme aloittaneet kapinan sukupuuttoa vastaan, koska lajimme tulevaisuus lukuisten muiden eliö- ja eläinlajien kanssa on vaakalaudalla. Työskentelemme yhdessä muiden liikkeiden ja verkostojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin yhdistämällä lähiryhmien aktioita ja suurempia kansallisia aktioita. Kunnioitamme, että toimet ovat monimuoisia, ja teemme päätökset erilaisten taktiikoiden käytöstä olosuhteiden vaatimuksien mukaan.

Otamme huomioon myös ulkopuoliset osalliset, jotka toteuttavat normaalia päivittäistä ja itselleen välttämätöntä toimintaa.

Kommunikoimme, ettemme haluaisi olla heille häiriöksi samalla kuitenkin tunnustaen, että vallalla oleva poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen järjestelmä pakottaa meidät häiritseviin toimiin. Tunnistamme sen tosiasian, että jos kaupungeissa ja julkisissa paikoissa ei toteuteta laajoja protesteja, vaikutukset jäävät vähäisiksi ja paikallisiksi. Ymmärrämme, että työntekijät, jotka saattavat häiriintyä toimiemme takia, tekevät työnsä itsensä ja perheensä toimeentulon puolesta.

Sitoudumme väkivallattomuuteen toimissamme ja kommunikoimme aina kunnioittavasti kansalaisten, työntekijöiden, viranomaisten ja toistemme kanssa.

Kohtelemme kaikkia ihmisarvoisesti ja kunnioituksella. Tunnustamme, että väkivallattomuus on kampanjamme kannalta välttämätöntä, mutta ymmärrämme myös samaan aikaan, että väkivallattomuuden käyttö on etuoikeus, joka ei ole kaikkien saatavilla. Olemme avoin organisaatio. Olemme täysin vastuussa omista toimistamme ja otamme huomioon, että toimista jää todisteita niin kuvien kuin videonkin muodossa.

Toimimme rauhallisesti ja huolellisesti ja pyrimme olemaan vaarantamatta ihmisiä.

Emme ryhdy toimiin alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Pidämme itsemme ajan tasalla toimien oikeudellisista seurauksista ja otamme vastuun niistä. Me kunnioitamme uudistuvan kulttuurin arvojamme, ja huolehdimme sekä itsestämme että toisistamme, jotta voimme toteuttaa toimiamme tehokkaasti.

Turvallisuus on aina etusijalla.

Suunnittelemme toimia huolellisesti, ja pidämme mielessä esteet, jotka saattavat vaikuttaa hätäreitteihin. Tarkastelemme liikennesuunnitelmaamme näiden mahdollisuuksien lieventämiseksi. Jos meitä ei olla asianmukaisesti koulutettu tai emme ole tietoisia mahdollisten toimien seurauksista, emme ryhdy toimiin.

Protestien ja kansalaistottelemattomuuden ohella kannustamme rakentavaan suoraan toimintaan, joka tarjoaa ratkaisuja meneillään olevaan ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kriisiin.

Kannustamme yhteistoiminnallisen uusiutuvan kulttuurin luomiseen, joka tukee meitä tilanteessa kuin tilanteessa.

Kerromme positiivisia muutoksia käsitteleviä tarinoita, joilla rohkaisemme muita toimimaan. Tämä luo vahvan narratiivin ja täydentää osaltaan antamaamme kritiikkiä perinteisiä toimintamalleja kohtaan.

Globaalin pohjoisen aktivisteina tunnustamme yhdessä etuoikeutemme.

Pyrimme jatkuvasti ottamaan huomioon, mitä tämä tarkoittaa. Toimimme yhteisvastuullisesti Suomen ulkopuolella olevien sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien oikeuksien puolesta ja tunnustamme, että kamppailumme ovat yhteydessä toisiinsa.

Vaatimukset
Periaatteet ja arvot
Usein kysytyt kysymykset