Meillä on kolme vaatimusta.

  1. Kerro totuus

    Hallituksen on julistettava Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätila ja ryhdyttävä säännölliseen kriisitiedotukseen.

  2. Toimi nyt

    Hallituksen on luotava sitova lainsäädäntö hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä, ja aloitettava välittömästi laaja ekologinen jälleenrakennus.1

  3. Laajennetaan demokratiaa

    Hallituksen on kutsuttava koolle kansalaisista satunnaisotannalla valittu kansalaisfoorumi. Kansalaisfoorumi käy puntaroivia keskusteluja tutkimustiedon pohjalta ja tekee ehdotuksia sosiaalisesti oikeudenmukaisista päästövähennyskohteista ja luonnonsuojelutoimista. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset. Lue lisää kansalaisfoorumista.

Vaatimukset
Periaatteet ja arvot
Toimintakonsensus
Usein kysytyt kysymykset


  1. Pysyäksemme Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen päästökiintiön jäljellä olevan kaikille maille tasan jaetun hiilibudjetin rajoissa, Suomen on oltava hiilineutraali vuonna 2025. Laskelmassa otetaan huomioon suomalaisten kotimaassa tuotetut sekä kulutusperäiset hiilipäästöt. Nykypäästötahdilla ylitämme hiilibudjettimme neljässä vuodessa. Otettaessa huomioon historiallisen ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaate, tulisi hiilineutraalius saavuttaa vieläkin aiemmin.