Tarvitsemme järjestelmämuutoksen.

Tämä on hätätila. Elonkehää järjestävät poliittiset ja taloudelliset järjestelmämme ovat kriisissä. Viimeisen 40 vuoden ajan parlamentaarinen demokratia on osoittautunut kyvyttömäksi tekemään tarvittavia pitkän aikajänteen päätöksiä vastatakseen elonkehän hätätilaan. Poliitikot eivät kykene tarttumaan ongelmiin, joiden tulokset eivät ole nähtävissä vaalikauden aikana.

Kansalaisfoorumi tarjoaa tien ulos edustuksellisen demokratian umpikujasta. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon suoremmin ja poliitikoille selvän signaalin kansalaisten poliittisesta tahtotilasta.

Kansalaisfoorumi on väestö pienoiskoossa ja kykenee osallistamaan edustuksellisen demokratian syrjään jättämät väestönosat ja yksilöt paremmin. Sen vahvuus on puntaroiva keskustelu, jossa erilaiset näkökulmat tulevat laajasti huomioiduiksi ja ratkaisuja etsitään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.


Kansalaisfoorumi
Johdatus kansalaiskokouksiin