Lisää demokratiaa ilmastonmuutosta vastaan

Päättäjämme ovat epäonnistuneet puuttumaan ilmastonmuutokseen riittävästi. Edustajat eduskunnassa ja hallituksessa ovat osoittautuneet kyvyttömiksi tekemään pitkäaikaisia päätöksiä, jotka ohjaavat meitä kohti hiilineutraalia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Siksi vaadimme edustuksellisen demokraattisen järjestelmän laajentamista. Kehotamme Suomen valtiota luomaan ilmasto- ja ympäristöoikeutta käsittelevän kansalaisfoorumin ja asettumaan sen ohjattavaksi.

Ilmastokriisin aiheuttamien valtavien ja kiireellisten haasteiden vuoksi vaadimme poliittisen järjestelmämme laajentamista demokraattisella toimielimellä, joka asettaa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin etusijalle lyhyen aikavälin vaalitavoitteiden sijaan. Ilmasto- ja ympäristöoikeuden kansalaisfoorumi tarjoaa poispääsyn poliittisesta umpikujasta. Mahdollistamalla laajemman kansalaisten osallistumisen ja tietoon perustuvan hiilineutraalia tulevaisuutta koskevan päätöksenteon, kansalaisfoorumi valtuuttaisi edustajat eduskunnassa ja hallituksessa toteuttamaan tehokkaita ja kattavia toimenpiteitä ilmastokriisin torjumiseksi.

Kansalaisfoorumit ovat deliberatiivisen demokratian muoto  – demokraattinen ja osallistava prosessi, jonka avulla tavalliset kansalaiset voivat tehdä poliittisia päätöksiä tietystä aiheesta. Kansalaisfoorumin jäsenet valitaan satunnaisesti sen varmistamiseksi, että toimielin edustaa koko yhteiskuntaa ja että puolueettomat asiantuntijat informoivat ja neuvovat heitä perusteltujen päätösten tekemiseksi. Kansalaisfoorumit käsittelevät sosiaalista ja rakenteellista eriarvoisuutta ja kuulevat myös yhteiskuntaryhmiä, jotka on joko suljettu pois nykyisestä poliittisesta järjestelmästä tai ovat tällä hetkellä aliedustettuina eduskunnassa ja hallituksessa.

Lue lisää siitä, miten ilmasto- ja ympäristöoikeuteen keskittyvä kansalaisfoorumi tai Elokapinan sisäiset kansalaiskokoukset toimivat.


Kansalaisfoorumi
Kansalaiskokoukset