Kansalaiskokouksen kolme pääpilaria

Kansalaiskokoukset luovat tilan, jossa jokaista osallistujaa kunnioitetaan ja kuunnellaan tuomitsematta. Kansalaiskokouksen kolme perusperiaatetta radikaali inklusiivisuus, aktiivinen kuuntelu  ja luottamus luovat turvallisemman tilan, joka tukee myötätuntoista vuorovaikutusta mahdollistaen jakamisen ja kuulluksi tulemisen.

  1. Radikaali inklusiivisuus

    Turvallisemman tilan luominen vaatii tietoisuutta mahdollisista osallistumisen esteistä, jotta niitä voidaan purkaa mahdollistaen jokaisen kuulluksi tulemisen ja turvallisen osallistumisen ilman pelkoa tuomituksi tai häpäistyksi tulemisesta. Yritämme ottaa huomioon mahdolliset osallistumisen esteet, kuten tilojen saavutettavuuden liikuntaesteisille, viittomakielisen tulkkauksen, tulkkauksen eri kielille ja päivähoitopaikan lapsille.

  2. Aktiivinen kuuntelu

    Aktiivinen kuuntelu tarkoittaa ihmisten kuuntelemista loppuun asti ennen kuin miettii vastausta puheenvuoroon. Aktiivinen kuuntelu on äärimmäisen tärkeää, sillä se lisää myötätuntoisuuttamme – kun keskitymme kuuntelemaan ihmisiä, ymmärrämme heidän näkemyksiään ja huoliaan paremmin.

  3. Luottamus

    Kun kansalaiskokouksesta on sovittu, on tärkeää, että osallistujat luottavat prosessiin ja fasilitoijiin. Fasilitoijat mahdollistavat luottamuksen pitäytymällä sovitussa prosessissa ja varmistamalla, että kaikki muutkin seuraavat sitä.

Lue lisää siitä, miltä ilmasto- ja ympäristöoikeuteen keskittyvä kansalaisfoorumi voisi näyttää Suomessa.


Kansalaisfoorumi