11.12.2021 klo 15.15, vapaa julkaistavaksi heti


Riittämättömät toimet johtavat tuhoon – Elokapina ilmaisee epäonnistuneen globaalin, kansallisen ja paikallisen ilmastopolitiikan herättämää pelkoa ja raivoa performanssilla Sörnäisten rantatiellä. 

Elokapina on sulkenut Sörnäisten rantatien Kaikukadun kohdalta kello 15 alkaen osoittaakseen syvän pettymyksensä vallitsevaan tuhoisaan ilmastopolitiikkaan. Mielenosoittajat ovat valmistautuneita päästämään hälytysajoneuvot tiesulun läpi.

Päättäjien vastuuton suhtautuminen ilmasto- ja ympäristökriisiin vie meitä kohti katastrofia. Kriisi ei ole vain uhkakuva, se on jo nyt kansakuntia vaarantava ja eliölajeja joukkosukupuuttoon ajava hätätila. Glasgow’n ilmastokokous COP26 päättyi vesitettyyn lopputulokseen. COP26-sopimus ei onnistu estämään lämpötilan vaarallista nousua. Asiantuntijoiden mukaan siinä ei pystytä myöskään tarjoamaan riittävää rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 

Suomen hallitus ei ole julistanut Elokapinan vaatimaa ilmasto- ja ympäristöhätätilaa tai reagoinut ilmasto- ja ympäristökriisiin sen mittakaavaa vastaavin toimin. Valtio hakkaa Suomen luonnonmetsiä kiihdyttäen luontokatoa ja monimuotoisuuden häviämistä. Suomi vastusti EU:n taksonomian ilmastokriteereitä, joiden tavoitteena on kannustaa rahoitusta ympäristöystävällisempään toimintaan. Ilmastohätätilan julistaneen Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yksityisautoilua lisäävän Sörnäistentunnelin rakentamisen, sotien omia ilmastotavoitteitaan vastaan. Tarvitsemme nopeita ja perusteellisia toimia, mutta Suomi ei pysy kiinni edes vuonna 2015 solmitun Pariisin sopimuksen tavoitteissa.

“Toiveikas suhtautuminen niin sanottuun “ilmastohallitukseen” on ohi. Meidän pitäisi voida luottaa päättäjiemme toimintaan kriisin aikana. Riittävien tekojen puute tekee Elokapinan toiminnasta ja osallistumisesta siihen minulle välttämätöntä”, Leo Castrén, 17. Elokapinan aktio Sörnäisten rantatiellä on tämän turhautumisen ilmentymä. Ilmastopolitiikassaan kunnianhimoiseksi profiloituneelle hallitukselle on välttämätöntä myös tehdä kunnianhimoisia tekoja ilmaston ja ympäristön puolesta, mikäli se haluaa ansaita luottamuksemme.

Pettymyksistä huolimatta emme menetä toivoa. Tietoa ilmasto- ja ympäristökriisiä hidastavista keinoista on, ne täytyy vain ottaa käyttöön. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle energiatuotannolle ei ole enää sijaa, ja Suomen sekä suomalaisten tuottamien päästöjen rehellisen oikeudenmukaisen noteeraamisen nimissä kulutusperäiset päästöt on sisällytettävä päästövähennystavoitteisiin. Merkittävin keino luontokadon pysäyttämiseen Suomessa on vanhojen metsien hakkuiden lopettaminen, mitä on peräänkuuluttanut myös Luontopaneelin puheenjohtaja. Tiedon ilmasto- ja ympäristökriisistä tulisi olla jokaisen saatavilla, minkä vuoksi Elokapina vaatii säännöllistä ja totuudenmukaista kriisiviestintää.

Raivomme kumpuaa rakkaudesta elämää ja luontoa kohtaan. ”Olen mukana Elokapinassa koska seuraavien ja nykyistenkin sukupolvien elinkelpoinen tulevaisuus on akuutin uhan alla. Keinot tulevaisuutemme turvaamiseksi ovat olemassa, vaadimme yhdessä niiden käyttöön ottoa sekä piittaamattoman ja tuhoisan politiikan loppua.” Raili Nylund, 59.

Elokapina vaatii uhmakkaasti parempaa tulevaisuutta kaikille. Kutsumme kaikki mukaan vaatimaan oikeudenmukaisia ilmasto- ja ympäristötoimia. Oikeudenmukaisuuden takaamiseksi on perustettava kansalaisfoorumi, jossa satunnaisotannalla valitut kansalaiset miettivät tutkitun tiedon pohjalta ilmasto-oikeudenmukaisia poliittisia toimia. 

Kuvia lehdistön käyttöön koostetaan tänne: https://photos.elokapina.fi/s/2npk7raiau/uhma-11-12-2021

Yhteystiedot: [email protected]