Elokapinan tämänpäiväinen mielenosoitus maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston edessä Helsingissä päättyi klo 14. Mielenosoittajia oli paikalla satakunta. Mukanaan heillä oli muun muassa lokakuisesta Unioninkadun mielenosoituksesta tuttu keltainen jolla, sekä tankillinen Vantaanjoesta nostettua ruskehtavan sameaa vettä, jonka laatuun maatalouden ravinnevalumat vaikuttavat. Mielenosoitus loppui poliisille ilmoitetussa aikataulussa, ja sujui loppuun asti rauhallisesti.

Mielenosoituksen aikana ministeriössä oli käynnissä CAP-uudistuksen valmistelua koskeva webinaari. Webinaarissa ei Elokapinan pettymykseksi tuotu esille sitä merkittävää viimeaikaista käännettä, että EU-parlamentti ja -neuvosto ajoi muutama viikko sitten lokakuussa alas komission paljon kunnianhimoisemman CAP-suunnitelman. Elokapinan käsitys ilmastotoimien riittämättömyydestä otettiin kuitenkin puheeksi webinaarin päätteeksi, mihin osastopäällikkö Minna-Mari Kaila vakuutteli, että ministeriö tekee parhaansa ja että ilmastoviisas politiikka on myös maatalouden etu.

Webinaarin jälkeen Kaila ja maatalousneuvos Kari Valonen kävivät ulkona keskustelemassa mielenosoittajien kanssa. Elokapina kysyi ministeriöltä, onko EU:n CAP27-ehdotus ministeriön mielestä ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen ja EU Green Dealin kanssa. Ministeriön mielestä CAP27:n ja Pariisin ilmastosopimuksen välillä ei ole isossa kuvassa ristiriitaa. Ministeriön kanta ei kuitenkaan saa tukea esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen Jyrki Niemen  ja Heli Huuskosen näkemyksistä.

Kaila ja Valonen totesivat lisäksi päästövähennysten kunnianhimon nousevan vähän, mutta perustuvan edelleen paljolti vapaaehtoisuuden. Tämä tarkoittanee, että kunnianhimoiset toimenpiteet jäävät viljelijöiden harteille. Kysyttäessäkö viekö Suomi kansallista CAP-strategiaansa kunnianhimoisempaan suuntaan, Kaila kertoi ministeriön aikeesta kohdentaa ilmasto- ja ympäristökorvauksia aiempaa paremmin.

Elokapina katsoo, että kehitys ilmastoystävällisempään suuntaan on puheiden ja haluamisen tasolla selviö, mutta teot tapahtuvat riittämättömän pienin askelin. Se että nyt seuraavassa CAPissa “suunnitelmat toteutuisivat hieman ympäristökestävämmin” kuten webinaarin ympäristöselvitysosuudesta vastannut Mari Saarnio (Gaia Consulting) sanoi, ei ole riittävä määrä kunnianhimoa. Suomen oma suunnitelma voi ja pitää olla kunnianhimoisempi!

Samaa mieltä Elokapina on ministeriön kanssa siinä, että paljon päätetään kansallisesti. Tulevalla CAP-kaudella on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen strategiaan, ja sen avulla toimenpiteistä voidaan tehdä entistä vaikuttavampia. Elokapina vaatiikin yhä, että Suomen maatalouspolitiikka pitää kiinni välttämättömistä ilmastotavoitteista. Suomen täytyy asettaa kansallisesti sellaiset työkalut ja mitattavat arviointikriteetit, joilla leikata Suomessa maatalousperäisiä ilmastopäästöjä, ravinnevalumia ja biodiversiteettikatoa tuntuvasti.


Lisätiedot:

media@elokapina.me

Lehdistökuvia