Elokapinan mielenosoittajat kerääntyvät parhaillaan mielenosoitukseen Sanomatalon edustalle vaatimaan mediataloilta ilmastokriisin kattavampaa ja totuudenmukaista uutisointia. Mielenilmaus aloittaa Elokapinan #kirjoitakriisistä -kampanjan, johon kuuluu kevään aikana toteutuva mielenilmausten sarja eri puolilla Suomea.

Käynnissä oleva ekokriisi on aikamme suurin uhka, josta tulisi myös uutisoida sellaisena. Muistutuksena ilmastokriisin nopeasta pahenemisesta Sanomataloon on viety jäädytetty sanomalehti. Samaan aikaan Sanomatalon ulkopuolella käynnistyvä mielenilmaus on luonteeltaan performatiivinen. “Tarvitaan taiteen kaltaisia apukeinoja tavoittamaan ihmisten tunnetason ymmärrys tilanteen vakavuudesta”, Elokapinan aktivisti Eeva Rajakangas luonnehtii mielenilmaisun muotoa.

Media ei ole onnistunut tehokkaasti ja ymmärrettävästi välittämään suurelle yleisölle ilmasto- ja ympäristöhätätilan todellista laajuutta ja vakavuutta. “Ilmastokriisin pitäisi olla kaikkea uutisointia läpileikkaava viitekehys. Nykyinen uutisointi ei anna täyttä kuvaa ilmastokriisin vaikutuksista ja kiihtyvästä joukkosukupuutosta”, sanoo Elokapinan aktivisti Joel Tainio. Aiheesta uutisoidaan pistemäisesti eikä syväluotaavalle, tutkivalle journalismille ole riittävästi palstatilaa, vaikka aihe kiinnostaa yleisöä todella paljon. Kansainvälinen mediakenttä on kunnostautunut lisääntyneen ilmastouutisoinnin sekä erilaisten mediatalojen omien ilmastolupauksien muodossa. Neljäntenä valtiomahtina median on Suomessakin ryhdyttävä konkreettisiin toimiin kriisitietoisuuden lisäämiseksi. “Mallia voisi hakea Ruotsista, jossa Aftonbladet aloitti helmikuun puolivälissä reaaliaikaisen, päivittäisen ilmastouutisoinnin. Suomessa median ponnistelut tuntuvat rajoittuvan Ilmastokynän kaltaisiin mediatempauksiin”, jatkaa Elokapinan Joel Tainio.

Elokapina vaatii ilmastokriisin nostamista sen todellisen luonteen mukaiseksi jatkuvaksi, päivänpolttavaksi uutisaiheeksi, ja ympäristönäkökulman esille tuomista kaikessa uutisoinnissa. Kampanja rohkaisee lisäksi luomaan ilmastokriisiviestinnälle omistetun osion, joka olisi maksumuuriton ja käsittelisi asiaa monen tieteen-, kulttuurin- ja taiteenalan näkökulmasta. Kampanjan pyrkimys ei ole hyökätä toimittajia vastaan eikä häiritä heidän työskentelyään, vaan peräänkuuluttaa mediatalojen vastuuta.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää suuren yleisön vaatimaan valtaapitäviä pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen, sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttaman sosiaalisen romahduksen riskin. Tässä liike käyttää muun muassa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta.

Sanomatalon mielenilmaus toteutetaan koronarajoituksia noudattaen.

Kampanjan aihetunniste sosiaalisessa mediassa: #kirjoitakriisistä
Mielenilmaus on seurattavissa Elokapinan Facebook ja Instagram -tileillä maanantaina 1.3. klo 9 alkaen.


Lisätiedot:

media@elokapina.me

Päivittyvä kansio lehdistökuvia