Tiedote 27.9.2021

Julkaisuvapaa heti


Elokapina palaa Mannerheimintielle ja aloittaa Syyskapinan keskiviikkona 29.9. klo 18.00. Kymmenen päivää kestävän mielenilmauksen aikana Elokapina vaatii hallitusta julistamaan Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja ryhtymään hätätilan vakavuutta vastaaviin toimiin välittömästi. Syyskapinaan on ilmoittautunut mukaan yli tuhat mielenilmaisijaa ympäri Suomen.

Elokapinan mielenilmaus Syyskapina pysäyttää liikenteen Eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä. Mielenilmaus tulee aiheuttamaan kohtuullista häiriötä liikenteelle Helsingin keskustassa 29.9.–8.10.2021. Elokapinalliset ovat valmiita harjoittamaan väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta protestina hallituksen riittämättömille ilmastotoimille.

Pääministeri Marinin hallituksen nykyiset ilmastotoimet eivät ole riittäviä

Nykyisillä ilmastotoimilla Suomi ylittää Pariisin sopimuksen 1,5 asteen mukaisen hiilibudjettinsa noin 3 vuodessa. Silti hallituksen hiilineutraaliustavoite on vasta vuodessa 2035. Elokapina katsoo, että Suomella ei ole oikeutta ylittää Pariisin sopimuksen rajoja ja kuumentaa ilmastoa edelleen seuraavan 14 vuoden ajan. Ero 1,5 ja 2,0 asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen.

Elokapina vaatii Sanna Marinin johtamaa Suomen hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Hätätilan julistamisen lisäksi Elokapina vaatii hallitusta ryhtymään ilmastohätätilan vakavuutta vastaaviin konkreettisiin toimiin, joita ovat:

  1. säännöllisen kriisitiedotuksen aloittaminen
  2. sitovan lainsäädännön luominen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  3. suomalaisten kulutusperäisten päästöjen sisällyttäminen kaikkiin Suomen päästövähennystavoitteisiin kotimaassa tuotettujen päästöjen lisäksi
  4. suomalaisen yhteiskunnan ekologisen jälleenrakentamisen aloittaminen välittömästi tavalla, joka asettaa luonnon kantokyvyn ja ihmisten globaalin hyvinvoinnin kaikessa politiikassaan ensisijaiseksi.

Lisäksi Elokapina vaatii, että hallitus laajentaa demokratiaa perustamalla Suomeen kansalaisfoorumin, joka kokoaa satunnaisotannalla valitut kansalaiset yhteen kuulemaan asiantuntija- sekä kokemustietoa. Kansalaisfoorumi tekee ehdotuksia nopeista ja oikeudenmukaisista keinoista saavuttaa hiilineutraalius ja lopettaa ylikulutus vuoteen 2025 mennessä. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset.

Tasavallan presidentin ajatukset ilmastokriisistä otettava vakavasti

“Ei ole liioiteltua todeta, että edessämme on maailmanlaajuinen ilmastohätätila”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi YK:n yleiskokouksessa tiistaina 21.9. Niinistö muistutti, että maailman valtiot voivat nykyisine päästösitoumuksineen olla matkalla kohti 2,7 asteen katastrofaalista lämpenemistä.

Suomen on tunnustettava totuus ilmastokriisin vakavuudesta ja julistettava ilmasto- ja ympäristöhätätila. Hätätilan ovat julistaneet (Salen lisäksi) jo Euroopan parlamentti, Helsinki, Lääkäriliitto, 11000 tutkijaa ja useat valtiot kuten Britannia, Espanja, Kanada ja Ranska. “Ilmastonmuutos etenee jopa nopeammin kuin aiemmin kuvittelimme”, Niinistö sanoo.

Mielenilmaus on välttämätön

Elokapina katsoo, että 10 päivän mielenilmaisusta aiheutuva häiriö on oikeasuhtainen suhteessa ilmastokriisin vakavuuteen. Suomen vastuunkanto ilmaston kuumentamisesta on riittämätöntä: Suomalaisten kotitalouksien päästöjä pitäisi leikata 70%, jotta saavutettaisiin hiilineutraalius edes vuoteen 2035 mennessä, mikä sekin on 1,5 asteen sopimuksen puitteissa liian myöhään. Elokapina painottaa, että 10 päivää kestävää mielenosoitusta ja sen tuottamaa ajallisesti rajattua pientä häiriötä täytyy tarkastella vuosikymmenien ja vuosisatojen mittakaavassa.

Ilmastotoimissa viivyttely ja piittaamattomuus ei voi jatkua. Siksi Elokapina järjestää mielenilmaisun paikassa, jossa protestin ja sen syiden sivuuttaminen on lähes mahdotonta.

Elokapina on osa kansainvälistä ilmastoliikettä

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää valtaapitävät pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen, sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttamien joukkokuolemien ja sosiaalisen romahduksen riskin.

Mielenilmaisusta on välitetty ennakkotieto Helsingin poliisille.

Kuvia lehdistön käyttöön koostetaan tänne: https://photos.elokapina.fi/s/238suho7mr/aqzsrxn1y0hsly1a

Yhteystiedot: media@elokapina.fi