Lehdistötiedote 2.10.2021 Vapaa julkaistavaksi heti


Elokapina on siirtynyt Pikkuparlamentin puistosta Mannerheimintielle Pikkuparlamentin ja Kiasman väliin klo 17. Mielenosoitukseen on ilmottautunut yli 300 kapinallista, ja paikalle odotetaan runsaasti tukea.

Syyskapinassa Elokapina vaatii hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätilan välittömästi sekä ryhtymään hätätilannetta vastaaviin konkreettisiin toimiin. Mielenilmaus on kestänyt neljä päivää, eikä Elokapina ole saanut poliitikoilta riittäviä vastauksia. Asettumalla uudestaan Mannerheimintielle Elokapina vaatii hallitukselta, erityisesti Sanna Marinilta ja Annika Saarikolta selitystä sille, miksei hallitus tunnusta ilmastohätätilaa eikä halua ryhtyä hätätilan mukaisiin nopeampiin toimiin.

Paikka Mannerheimintiellä on sama jossa Elokapinan mielenosoitus Kesäkapinassa 16.–17.6. jatkui yli 30 tuntia.

Suomen hallituksen ilmastotavoitteissa ja ja ilmastotoimissa on räikeä ristiriita

Suomi on sitoutunut kansainväliseen Pariisin ilmastosopimukseen. Oikeudellisesti sitovan ilmastosopimuksen tavoitteena on pyrkiä toimiin, joilla maapallon keskilämpötilan nousu saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen. Nykyisillä ilmastotoimilla Suomi ylittää 1,5 asteen mukaisen hiilibudjettinsa noin 3 vuodessa. Ennusteesta huolimatta hallituksen hiilineutraaliustavoite on vasta vuodessa 2035, mikä tarkoittaa väistämätöntä Pariisin ilmastosopimuksen rajojen ylittämistä. Miksi hallitus ei sitoudu pysymään tavoitteessa?

Elokapina katsoo, ettei Suomella ole oikeutta kuumentaa ilmastoa edelleen seuraavan 14 vuoden ajan ja rikkoa 1,5 asteen rajaa. Hallituksen on luotava välittömästi sitova lainsäädäntö hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Ero 1,5 ja 2,0 asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen.

Elokapina vaatii Sanna Marinin johtamaa Suomen hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätilan, jonka konkreettisia toimia ovat:

  1. säännöllisen kriisitiedotuksen aloittaminen
  2. sitovan lainsäädännön luominen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  3. suomalaisten kulutusperäisten päästöjen sisällyttäminen kaikkiin Suomen päästövähennystavoitteisiin kotimaassa tuotettujen päästöjen lisäksi
  4. suomalaisen yhteiskunnan ekologisen jälleenrakentamisen aloittaminen välittömästi tavalla, joka asettaa luonnon kantokyvyn ja ihmisten globaalin hyvinvoinnin kaikessa politiikassaan ensisijaiseksi.

Lisäksi Elokapina vaatii, että hallitus laajentaa demokratiaa perustamalla Suomeen kansalaisfoorumin, joka kokoaa satunnaisotannalla valitut kansalaiset yhteen kuulemaan asiantuntija- sekä kokemustietoa. Kansalaisfoorumi tekee ehdotuksia nopeista ja oikeudenmukaisista keinoista saavuttaa hiilineutraalius ja lopettaa ylikulutus vuoteen 2025 mennessä. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset.

Kuvat lehdistölle

Yhteystiedot: [email protected]