Metsähallituksen hakkuut Suomussalmen Yli-Vuokin virkistysmetsässä ja sen läheisyydessä on keskeytetty. Luonto-Liiton metsäryhmä ja Elokapinan Metsäkapina ovat paikalla seuraamassa tilannetta.

Metsähallitus aloitti viime viikolla hakkuut historiallisen Vienan vesireitin varrella. Hakkuut ovat herättäneet laajaa keskustelua ja vastustusta niin sosiaalisessa mediassa kuin paikallistenkin keskuudessa.

Hakattavat metsät eivät ole aarniometsiä, mutta kyse on laajasta ja kulttuurillisesti arvokkaasta metsäkokonaisuudesta, joka on myös ympärivuotisessa virkistyskäytössä. Lisäksi ne toimivat ekologisena yhteytenä kahden laajan suojelualueen välillä.

Hakkuut ovat malliesimerkki siitä, miten ekologiset, kulttuurilliset ja sosiaaliset arvot sivuutetaan Metsähallituksen päätöksenteossa. EU:n biodiversiteettistrategian mukaan 30% unionin maapinta-alasta tulisi suojella. Suomen luontopaneelin 1.12. julkaiseman mietinnön mukaan strategian toimeenpano ja luontokadon pysäyttäminen vaatii merkittävää metsien lisäsuojelua. Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiahon mukaan “Metsien lisäsuojelutarve on niin merkittävä, että suojeltavaksi tulee väistämättä myös ihmisen heikentämiä alueita.” Olisi oikeudenmukaista ja kustannustehokasta aloittaa suojelutoimet nimenomaan valtion, eli meidän kaikkien, yhteisistä metsistä.

Hakkuut vähentävät alueen luontoarvoja merkittävästi. On ristiriitaista, että samaan aikaan kun Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa ihmistoiminnan heikentämiä elinympäristöjä valtion suojelualueilla verovaroin, Metsähallitus Metsätalous Oy hävittää luontoa valtion virkistysalueella ja sen läheisyydessä metsillä, joilla olisi toimenpiteiden ulkopuolelle jätettynä hyvät edellytykset kehittyä arvokkaiksi luonnonmetsiksi ja auttaa Suomea pääsemään 30% suojelun tavoitteeseensa.

Luonto-Liiton metsäryhmä ja Elokapinan Metsäkapina vaativat Metsähallitusta huomioimaan alueen kulttuurilliset, sosiaaliset ja luonnonsuojelulliset arvot ja luopumaan hakkuista välittömästi!

Aiempi tiedotteemme hakkuista luettavissa täällä: https://metsablogi.wordpress.com/2022/01/16/metsahallitus-hakkaa-suomussalmen-yli-vuokin-virkistysmetsaa-vuosisataisen-vienan-vesireitin-varrella/

Yhteystiedot: [email protected]