Metsähallituksen hakkuut Mörkölässä Hyrynsalmella ovat keskeytyneet koneen läheisyyteen saapuneiden ihmisten myötä. Luonto-Liiton metsäryhmä ja Elokapinan Metsäkapina ovat paikalla seuraamassa tilannetta ja vaatimassa Metsähallitusta luopumaan hakkuista sekä kantamaan vastuunsa luontokadosta.

Mörkölässä hakattava alue on arvokasta luonnonmetsää ja myös liito-oravan elinalue. Ylä-Kainuun luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ovat jättäneet vireillepanoesityksen hakkuiden keskeyttämiseksi ELY-keskukselle vedoten alueella tunnettuihin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, joiden hävittäminen on luonnonsuojelulaissa kiellettyä. Metsähallitus aloitti toistaiseksi keskeytyneet hakkuut alueella liito-oravasta ja muista luontoarvoista piittaamatta.

Eilen keskeytyneet Metsähallituksen hakkuut Yli-Vuokissa jatkuivat tänään aamulla koneen turvaetäisyydellä olleista hakkuita vastustavista kansalaisista huolimatta. Metsähallitus oli tietoinen hakkuutyömaalla tapahtuvasta työturvallisuusrikkeestä, mutta töitä ei silti lopetettu. Paikalle saapunut erätarkastaja käski aktivisteja poistumaan uhaten heitä kiinniotolla.

Luonto-Liiton metsäryhmä ja Elokapinan Metsäkapina vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista Mörkölässä ja Yli-Vuokissa sekä tekemään oman osansa EU:n biodiversiteettistrategian 30% suojeluvaatimuksen saavuttamiseksi. Suomen valtio on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Emme hyväksy, että tästä huolimatta metsäluontoa heikentävät hakkuut saavat jatkua viranomaisvoimin valtion, eli kaikkien suomalaisten, omistamissa metsissä biodiversiteettikriisistä, virkistysarvoista ja ihmisten turvallisuudesta piittaamatta.

Aiemmat tiedotteemme Suomussalmelta Yli-Vuokista:

https://metsablogi.wordpress.com/2022/01/16/metsahallitus-hakkaa-suomussalmen-yli-vuokin-virkistysmetsaa-vuosisataisen-vienan-vesireitin-varrella/

https://metsablogi.wordpress.com/2022/01/19/hakkuut-suomussalmella-keskeytyneet/

Yhteystiedot: [email protected]