Elokapina aloittaa sarjan mielenosoituksia, jotka tapahtuvat välillä 6.5.–21.5. eri puolella Suomea. Tällä Elokapina haluaa kiinnittää huomion Suomen ja suomalaisten harjoittamaan luonnonvarojen ylikulutukseen, joka puolestaan kiihdyttää ilmasto- ja ympäristökriisiä. Ylikulutuskapina -nimisellä mielenosoitusten sarjalla Elokapina vaatii välittömiä toimia ylikulutuksen lopettamiseksi, ja luonnonvarojen käytön alentamiseksi kestävälle tasolle.

Suomi kulutti tänä vuonna osuutensa maapallon luonnonvaroista 31.3. mennessä. Suomella ei ole sitovia tavoitteita luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamiseksi, eikä kulutusperäisten päästöjen hillitsemiseksi.

Kulutusperäisiä päästöjä ei huomioida Suomen päästövähennystavoitteissa lainkaan. Kun ne otetaan huomioon, ovat Suomen ilmastopäästöt 33 % suuremmat kuin päästöluvut, jotka tällä hetkellä ohjaavat ilmastopolitiikkaa. Elokapina katsoo, että tilanteen ollessa tämä, Suomen hiilineutraaliustavoitteet ovat virheellisiä.

Energian ylikulutus Suomessa rahoittaa myös Putinin sotarikoksia Ukrainassa. Suomalaisten nykyinen elintaso on rakennettu halpojen venäläisen luonnonvarojen varaan. Energiankulutuksen radikaali vähentäminen ja kaiken ylikulutuksen lopettaminen on välttämätöntä, jotta voimme elää Suomessa kestävästi, ja globaalia oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Elokapina katsoo, että poliittisen johdon ja suuryritysten hitaus irtautua Venäjän kanssa tehtävästä fossiilienergiakaupasta on itsessään peruste kansalaistottelemattomuudelle.

Elokapinan mediayhteyshenkilö Aliisa Maunula kertoo mielenosoitusten yhteisistä tavoitteista: “Vaadimme, että Suomen valtio sisällyttää kulutusperäiset päästöt päästövähennystavoitteisiin. Vaadimme myös, että luonnonvarojen käyttö alennetaan kestävälle tasolle. Näihin toimiin on ryhdyttävä heti.”

Ylikulutuskapinaan osallistuva Aki Saariaho Elokapinasta täsmentää: “Suomalaisten on kannettava vastuu, myös niiden tuotteiden aiheuttamista päästöistä, jotka teetämme muissa maissa. Ruotsissa ollaan sisällyttämässä kulutusperäiset päästöt maan päästövähennystavoitteisiin. Miksei Suomi tee samoin?”

Vasta Elokapinaan mukaan lähtenyt Otto Snellman lisää: “En halua, että kotimaani rahoittaa Putinin sotarikoksia Ukrainassa. Vaadin, että Suomi irtautuu venäläisestä energiasta viipymättä. Sitä ei pidä myöskään korvata puun ja turpeen polttamisella, vaan energian kokonaiskulutus on vähennettävä kestävälle tasolle.”

Ylikulutuskapinan ensimmäinen mielenilmaisu järjestetään perjantaina 6.5. klo 16 alkaen Lasipalatsin edustalla Helsingin Mannerheimintiellä.

Elokapina kapinoi kaikille elinkelpoisen tulevaisuuden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämän saavuttamiseksi liike käyttää muun muuassa mielenosoitusoikeutta ja väkivallattoman suoran toiminnan keinoja.


Kuvia lehdistön käyttöön koostetaan tänne: 
https://photos.elokapina.fi/s/2bpw9orjpu/12-4-2022

Yhteydenotot:
[email protected]