Elokapinan mielenosoittajat ovat katkaisseet liikenteen Helsingin Mannerheimintiellä Eduskuntatalon edessä tänään torstaina 6.10. klo 17 alkaen. Liikenne on katkaistu molempiin suuntiin. Elokapina on varautunut päästämään hälytysajoneuvot mielenosoituksen läpi Kansalaistorin puoleiselta kaistalta.

Mielenilmaus on osa eilen alkanutta Luontokatokapinaa, joka jatkuu lukuisin mielenosoituksin ja tapahtumin 14.10. saakka. Mielenilmauksilla Elokapina vaatii hallitusta pysäyttämään luontokadon Suomessa. Lisäksi Elokapina vaatii hallitusta vaikuttamaan osaltaan globaalin luontokadon lopettamiseen.

Elokapina toteuttaa tämänpäiväisen mielenilmaisun keskeisellä paikalla Helsingissä, jotta poliitikot synkän maailmanpoliittisen tilanteen keskellä muistaisivat, että Suomi voi osaltaan tehdä maailmasta nykyistä vakaamman ja turvallisemman vasta, kun se lopettaa ilmasto- ja ympäristökriisin pahentamisen: lopettaa Suomen luontokadon, pelastaa hiilinielunsa, minimoi ilmastopäästönsä ja maksaa ilmastovelkansa.

Järjestäjät odottavat paikalle torstain mielenosoitukseen 300 osallistujaa.

Elokapina on ilmoittanut torstain mielenosoituksesta poliisille ja toivoo poliisin turvaavan rauhanomaisen ja väkivallattoman mielenilmauksen. Liike aikoo jatkaa mielenilmaisua Mannerheimintiellä iltaan asti.

Luontokatokapinan konkreettiset vaatimukset

Liike jäsentää Luontokatokapinassa esittämänsä vaatimukset kolmeen osaan:

  1. Elokapina vaatii hallitusta suojelemaan koko Suomen pinta-alasta 30 % sekä kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset metsät. Lisäksi hallituksen on säädettävä laki, jolla metsähakkuita säännellään niin, että Suomen maankäytön hiilinielu ja hiilivarasto kasvaa merkittävästi.

  2. Elokapina vaatii, että luontokatoa ja kärsimystä aiheuttavasta eläinten tehotuotannosta on siirryttävä kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään. Tehoeläintuotannolle tällä hetkellä suunnatut tuet tulee kohdistaa kasvipohjaisen ruoantuotannon edistämiseen.

Saamelaisten itsemääräämisoikeus omiin alueisiinsa ja kyky perinteisen kulttuurin ja elinkeinojen harjoittamiseen on näitä vaatimuksia toteuttaessa taattava.

  1. Elokapina vaatii Suomea maksamaan globaalille etelän valtioille oman osuutensa ilmastovelasta, joka koostuu globaalin pohjoisen maiden kohtuuttoman suurista historiallisista päästöistä ja niiden tuhoisista seurauksista. Ilmastovelan nimissä Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin ja vauraiden maiden on mitätöitävä pahiten ilmastokriisistä kärsivien maiden valtionvelat. Lisäksi näille maille on annettava vastikkeetonta rahallista tukea niiden ilmasto-, ympäristö- ja sopeutumistoimissa.

Tieteellistä taustaa ja elokapinallisten kommentteja

Luontokato tarkoittaa ihmisen toiminnallaan aiheuttamaa luonnonvaraisen elämän hiipumista ja luonnon monimuotoisuuden romahdusta, joka on käynnissä kaikkialla maapallolla. Ilmastokriisi ja luontokato ovat yhdessä vakavin koko ihmiskuntaa ja kaikkea elollista uhkaava ilmiö. Suomessa luontokatoa aiheuttavat pääosin metsä- ja maatalous sekä näiden tuotteita hyödyntävät alat. Lisäksi tuontituotteiden valmistuksen kautta Suomi kiihdyttää luontokatoa myös ulkomailla. Riippumaton tieteellinen asiantuntijaryhmä Suomen Luontopaneeli on todennut, että luontokadon pysäyttäminen on täysin mahdollista. Siihen tarvitaan vain poliittista tahtoa.

Tutkimusten valossa yhteiskunnallisilla liikkeillä ja laillisen ja moraalisesti hyväksyttävän eron näkyväksi tekemällä kansalaistottelemattomuudella on keskeinen ja tehokas rooli yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa.

“Kapinoimme, koska meillä on kiire. Vaikka ajat ovat epävakaat, ne eivät välttämättä muutu tästä vakaammiksi. Hallituksen on suojeltava nyt kaikki luonnonmetsät ja vanhat metsät, sekä rajoitettava hakkuita. Muuten asiat ovat viiden tai kymmenen vuoden päästä paljon huonommin kuin nyt”, perustelee Aliisa Maunula Elokapinasta.

“Niin kauan kun olemme yhteiskuntana riippuvaisia fossiilienergiasta, maamineraalien ylikulutuksesta ja metsiemme selluksi keittämisestä, altistamme demokraattisen yhteiskuntamme jatkossakin häikäilemättömien diktaattorien ja suuryhtiöiden vaikutusvallalle. Samalla luontokato pahenee ja voi olla, että kohta meillä ei kasva täällä enää ruokaa”, toteaa Elokapina-aktiivi Maija Kaseva.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää valtaapitävät pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttamien joukkokuolemien ja sosiaalisen romahduksen riskin. Tässä liike käyttää muun muassa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta. Lisätietoja Luontokatokapinasta: https://luontokatokapina.fi/fi/

Lisätietoja Luontokatokapinasta:  https://luontokatokapina.fi/fi/

Yhteystiedot: [email protected]

Kuvia lehdistön käyttöön koostetaan tänne: https://photos.elokapina.fi/s/7nw403vr3l/luontokatokapinan-lehdistokuvat