Elokapina on tänään klo 7:45 aloittanut mielenilmauksen Kemin Sahasaarentiellä Metsä Groupin tehtaan rakennustyömaan pääportin edustalle. Mielenilmaus estää kulun tehtaan rakennustyömaalle. Paikalla on 30 mielenosoittajaa, joista osa istuu ajoradalla ja osa on noussut tielle pystytettyjen puisten kolmijalkojen päälle.

Elokapina vaatii Metsä Groupia ja muita metsäjättejä rajoittamaan metsähakkuita ja supistamaan puunkäyttöään välittömästi, kunnes 30% metsistä ja kaikki viimeiset luonnonmetsät on suojeltu.

Elokapina perustelee protestia sillä, että tehometsätalous hakkuumäärineen on suurin syy kiihtyvään luontokatoon Suomessa. Kemin uuden sellutehtaan lisäpuuntarve on n. 4,5 miljoonaa kuutiota vuodessa, lähes yhtä paljon kuin koko Lapin vuosittainen hakkuukertymä.

“Pohjois-Suomen metsäluonto ei tule kestämään tätä. Suomen viime vuosien hakkuutasot ovat olleet valmiiksi ennätyksellisen korkealla”, toteaa Kemiin saapunut Otto Snellman Elokapinasta. Tilastojen mukaan hakkuukertymä oli viime vuonna 76 milj. kuutiota, kun se vielä 90-luvun alussa usein alitti 50 milj. kuutiota.

Elokapinan mukaan myös Suomen metsien hiilinielun pelastaminen edellyttää Metsä Groupin ja muiden metsäjättien puunkäytön supistamista. Yhtiöiden kasvamistaan kasvava puunkäyttö on jo nyt romahduttanut metsien hiilinielut, mikä uhkaa vesittää Suomen ilmastotavoitteet. Kemin uusi sellutehdas kasvattaa Suomen vuosittaista hakkuumäärää peräti 4,5 miljoonalla kuutiolla​​​​, mikä pienentää metsien hiilinieluja entisestään 6–7 miljoonalla tonnilla.

“Emme halua lakkauttaa metsätaloutta Kemista ja Pohjois-Suomesta, vaan varmistaa sen jatkumisen sillä, että se pysyy luonnon reunaehtojen rajoissa”, sanoo protestiin osallistuva Myrsky Petäjistö.

Yhdessä Metsä Groupin vastavalmistuneen Rauman sahan kanssa Kemin uusi sellutehdas voi jopa kääntää Suomen metsämaat nielusta päästölähteeksi. Suomen Luontopaneelin ja Ilmastopaneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja nielujen vahvistaminen ei ole mahdollista, jos hakkuumääriä kasvatetaan.

“Niin kutsuttu biotuotetehdas on tosiasiassa valtava sellutehdas, jonka 1,5 miljoonan tonnin sellutuotannosta suurin osa lähtee suoraan vientiin jalostamattomana. Arvokkaita ja hidaskasvuisia metsiä tuhlataan siis halpaan bulkkituotantoon luonnon ja ilmaston kustannuksella” perustelee paikan päälle mieltään osoittava Otto Snellman.

Elokapina katsoo, että Kemin sellutehtaan vaatima hakkuumäärien lisäys on ristiriidassa metsien hiilinielun pelastamisen ja Suomen luontokadon pysäyttämisen kanssa. Elokapina peräänkuuluttaa realistista julkista keskustelua tehtaan vaikutuksista Pohjois-Suomen hitaasti kasvaville metsille, Suomen ilmastotavoitteille ja koko pohjoiselle luonnolle epävakaassa maailmantilanteessa.

“Puuntuonnin loppuminen Venäjältä ei saa eikä voi johtaa siihen, että sama puumäärä revitään Suomen ja Ruotsin hitaasti kasvavista pohjoisista metsistä, vaan metsäteollisuuden tuotantomäärien on sopeuduttava” sanoo Outi Leskinen Elokapinasta.

Metsäjättien tulee maksaa aiheuttamistaan vahingoista ihmisille, luonnolle ja ilmastolle

Hakkuiden vähentämisen lisäksi Elokapina vaatii oikeudenmukaista, luontoa elvyttävää ja taloudellisesti pitkäjänteistä metsätaloutta. Välttämätön askel tähän uuteen metsätalouteen on, että Metsä Group ja muut metsäjätit alkavat maksaa haitoista, joita ne aiheuttavat luonnolle, ilmastolle ja ihmisille.

Elokapina katsoo, että yhtiöiden on esimerkiksi korvattava veronmaksajille hiilinielujen romahtamisen aiheuttama miljardiluokan lasku, kun Suomen valtio joutuu ostamaan muilta EU-mailta korvaavia nieluyksiköitä. Metsäjättien tulee myös korvata vahingot, joita tehometsätalous on aiheuttanut saamelaisten perinne-elinkeinolle vuosikymmenestä toiseen.

“Nykyisessä kestävyysmurroksessa osa metsäalan työpaikoista tulee muuttumaan väistämättä. Rikkaiden metsäyhtiöiden velvollisuutena on järjestää tarvittava uudelleenkoulutus sekä riittävä sosiaalinen ja taloudellinen tuki työntekijöille. Työntekijöillä on oltava aitoa sananvaltaa, kun uudelleenkoulutus- ja tukipaketeista päätetään”, sanoo elokapinallinen Elina Ilves.

Mielenosoitus on osa Elokapinan Luontokatokapinaa

Kemin uudella sellutehtaalla järjestettävä protesti on osa Elokapinan Luontokatokapinaa, joka jatkuu lukuisin mielenosoituksin ja tapahtumin 14.10. saakka.

Lisätietoja Luontokatokapinasta: https://luontokatokapina.fi/fi/
Aiempien mielenosoitusten lehdistötiedotteet: https://elokapina.fi/current/

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää valtaapitävät pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttamien joukkokuolemien ja sosiaalisen romahduksen riskin. Tässä liike käyttää muun muassa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta.

Kuvia mediakäyttöön koostetaan tänne: https://photos.elokapina.fi/s/7nw403vr3l/luontokatokapinan-lehdistokuvat