Helsingin poliisi kielsi Elokapinan mielenosoittajia järjestämästä pienkeräystä asianajokulujen kattamiseksi rikoasiassa, jossa Helsingin poliisilaitoksen poliisit ovat syytettyinä. Hallinto-oikeus hylkäsi Elokapinan aktivistien pyynnön kumota Helsingin poliisin päätös väliaikaisesti, eikä myöntynyt kiirehtimään valituksen käsittelyä.

Elokapinan aktivistit Till Sawala, Tuulia Reponen ja Ville Saarinen tekivät 27.10.2022 pienkeräysilmoituksen kerätäkseen varoja elokapinallisten asianajokuluihin huhtikuussa 2023 käräjäoikeudessa käsiteltävässä OC-sumutustapauksessa. Rikosasiassa on syytettynä seitsemän Helsingin poliisilaitoksen poliisia. Syytteet koskevat lokakuussa 2020 Helsingissä tapahtuneen Elokapinan mielenosoituksen siirtämisen ja voimakeinojen käyttämisen yhteydessä tehdyiksi epäiltyjä virkavelvollisuuden rikkomisia ja pahoinpitelyjä.

Helsingin poliisi kielsi pienkeräyksen järjestämisen 4.11.2022. Helsingin poliisilaitos on perustellut kieltävää päätöstä rahankeräyslain kuudennella pykälällä, joka kieltää rahankeräyksen järjestämisen selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Sawala, Reponen ja Saarinen valittivat tapauksesta Helsingin hallinto-oikeuteen 2.12.2022. He pyysivät hallinto-oikeutta kiirehtimään valituksen käsittelyä ja väliaikaisesti sallimaan pienkeräyksen, jotta asianomaiset pystyvät puolustamaan oikeuksiaan sumutustapauksen oikeuskäsittelyssä. Pienkeräys menettää suurelta osin merkityksensä, jos sitä ei saada aloittaa ennen pääkäsittelyä. Hallinto-oikeus päätti välipäätöksessään, että valitus käsitellään normaalissa aikataulussa, eikä se toistaiseksi kumoa Helsingin poliisin pienkeräyksen kieltävää päätöstä.

Sawala, Reponen ja Saarinen kertovat olevansa hallinto-oikeuden välipäätökseen pettyneitä.

“Olemme tietysti pettyneitä hallinto-oikeuden välipäätökseen. Helsingin poliisin toiminta vaikeuttaa oikeusedustuksemme järjestämistä, ja rikkoo näin perustuslaillisia oikeuksiamme. Jäämme odottamaan hallinto-oikeuden varsinaista ratkaisua”, Ville Saarinen kommentoi hallinto-oikeuden päätöstä.

“Omaa oikeustajuani koettelee tässä erityisesti se, että poliisilla vaikuttaa olevan asiassa eturistiriita, sillä sumutustapauksessa syytettyinä ovat nimenomaan Helsingin poliisilaitoksen poliisit”, Saarinen jatkaa.

Myös oikeusoppineet pitävät Helsingin poliisin päätöstä perusoikeuksien vastaisena ja toivovat hallinto-oikeuden tutkivan päätöksen lainmukaisuuden tarkkaan.

“Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta on mielestäni kestämätöntä, jos rikoksen uhriksi joutuneita kielletään tällä tavoin keräämästä rahaa oikeudenkäyntikuluihinsa. Koska asia on yleisesti merkittävä, on tärkeää, että poliisin päätös viedään hallinto-oikeuden tutkittavaksi”, kommentoi asiaa valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen.

Pitkän uran ihmisoikeusjuridiikan parissa tehnyt varatuomari Leo Hertzberg on Rautiaisen kanssa samoilla linjoilla. ”Se, että rikoksen kohde vaatii tuomioistuimessa rangaistusta ja korvausta hänelle aiheutetusta vahingosta, on osa oikeusjärjestelmäämme, eikä sitä voida pitää turvallisuuden ja yleisen järjestyksen rikkomisena”, Hertzberg toteaa.

Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]