Metsäliikkeen mielenosoittajat ovat jälleen keskeyttämässä osan Metsähallituksen hakkuista Aalistunturin juurella. Aktivistit ovat hiihtämässä hakkuualueelle tarkoituksenaan keskeyttää hakkuut lauantaina 21.1. alkuillasta.

Metsäliike uhmaa mielenosoituksellaan kymmenien tuhansien eurojen vahingonkorvauksia, joita Metsähallitus vaatii tiistaina kiinniotetuilta mielenosoittajilta. Metsäliike vaatii Metsähallitusta lopettamaan Aalistunturin hakkuut, kunnes aluetta koskevat suojeluesitykset ja kansallispuistoesitys on saatu käsiteltyä.

“Valtion pitää suojella ja ennallistaa metsiä, ei vaatia ihmisiltä korvauksia siitä hyvästä, että he kamppailevat luontokatoa vastaan”, linjaa Saga Kampman, joka palasi Aalistunturille Rovaniemen putkayön jälkeen.

Metsähallitus on jatkanut 400 hehtaarin harvennushakkuita Aalistunturilla sen jälkeen kun poliisi hajotti mielenosoittajien leirin tiistaina. Hakkuita jatketaan siitä huolimatta, että paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten tekemän toimenpidekieltohakemuksen käsittely on kesken hallinto-oikeudessa. Aalistunturin luonnonsuojelualueen laajennusesitystä ei olla myöskään ehditty vielä käsitellä ympäristöministeriössä.

“Suomen valtiolla on pitkä historia pohjoisen luonnon ja ihmisten riistämisestä. Meidän velvollisuutemme on nousta tätä vastaan. Tarvitsemme nyt kaikkien tukea: kertokaa Metsähallitukselle ja sitä ohjaavalle maa- ja metsätalousministeriölle, että hakkuut pitää keskeyttää”, vetoaa Aalistunturille hiihtänyt Ida Korhonen. 

Metsäliike haluaa ensisijaisesti, että ympäristöministeriö edistää paikallisten tekemää kansallispuistoesitystä, vaikka Aalistunturin metsät voitaisiin suojella muillakin tavoilla. Mielenosoittajien mukaan kansallispuisto toisi alueelle eniten rahaa matkailuista ja virkistyspalveluista. Mielenosoittajat muistuttavat, että Aalistunturi on myös Kolarin paliskunnan porojen tärkeimpiä laidunalueita, ja paliskunta tukee alueen ennallistamista ja virkistyskäytön kehittämistä. 

“Näistä hakkuista eivät paikalliset juurikaan hyödy. Valtio tilittää pienen summan, ja teollisuus saa puuta sellukattiloihin. Nämä eivät mitenkään korvaa vahinkoja Aalistunturin luonnolle ja virkistysarvoille”, sanoo Saga Kampman Aalistunturilla.

Aalistunturin mielenosoitusten myötä myös kansainvälisissä medioissa on kyseenalaistettu Suomen metsäpolitiikan kestävyyttä.

“Me aktivistit emme pysty pysäyttämään näitä hakkuita, saati luontokatoa, yksin. Suomen luonto tarvitsee kaikkien apua ja toimintaa”, muistuttaa Mikko Jaakonsaari.

Metsäliike kutsuu Metsähallituksen edustajat pikimmiten yhteiseen keskusteluun Aalistunturin tilanteesta sekä valtion metsien tulevaisuudesta. 

Kuvia median käyttöön koostetaan tänne (heikkojen yhteyksien takia mahdollisesti viiveellä): https://photos.elokapina.fi/s/2jmufcvr1j/arojpzi1iq5pnatc

Edelliset tiedotteet Aalistunturin mielenosoituksesta ovat saatavilla täällä:

16.1. https://elokapina.fi/news/press-release/2023/01/16/metsaliike-osoittaa-mielta-aalistunturilla/

18.1. https://elokapina.fi/news/press-release/2023/01/18/aalistunturilla-vapautettu/

Tapaus mediassa:

20.1. Der Spiegel: Europas nördlichste Klimablockade – bei minus zehn Grad im Schnee 
https://www.spiegel.de/ausland/finnland-europas-noerdlichste-klimablockade-bei-minus-10-grad-im-schnee-a-10b1880c-e85a-4beb-b132-9e389e8a1017 

19.1. Lapin kansa: Aktivistit eivät pyri enää Aalistunturin alueelle – “Luonnonsuojelijana minulle ei ole väliä, tuleeko sinne kansallispuisto vai esimerkiksi iso luonnonsuojelualue”
https://www.lapinkansa.fi/aktivistit-eivat-pyri-enaa-aalistunturin-alueelle-/5249869

18.1. Yle: ”Onhan tässä moni aiemminkin putkassa ollut” – uudelleen kiinnijääminen ei pelota Aalistunturin Elokapina-aktivisteja https://yle.fi/a/74-20013470 

17.1. Yle: Metsäliikkeen aktivistien mielenilmaus jatkuu Aalistunturilla – “Olemme paikalla niin kauan, että hakkuu-uhka poistuu” https://yle.fi/a/74-20013259

Yhteystiedot:

[email protected]