Metsäliike, Pohjoisen Elokapina ja Luontoliiton Pohjois-Suomen piiri sekä joukko yksityishenkilöitä järjestävät keskiviikkona 20.9. kello 11 alkaen Metsien puolesta -mielenosoituksen osoittaakseen tukensa Aalistunturia puolustaneille aktivisteille ja metsiensuojelun merkittävälle lisäämiselle. Mielenosoitus järjestetään Lapin käräjäoikeuden Kemin kanslian edustalla.

Mielenosoittajat tukevat Kajo Metsästä, jonka oikeudenkäynti Aalistunturin mielenosoituksista alkaa samana päivänä Lapin käräjäoikeudessa. Metsänen on ensimmäinen oikeudessa syytetty Aalistunturin metsien puolustaja.

Aalistunturin metsäkiista sai viime talvena valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota, kun Metsäliike puolusti Aalistunturin kansallispuistoesityksen alueen metsiä Metsähallituksen hakkuilta yli kuukauden ajan.

– Aalistunturin kohdalla Metsähallitus ei kunnioittanut edes paikallisten ihmisten tekemää kansallispuistoesitystä. Aalistunturin metsät ovat niin luonnon monimuotoisuudelle kuin alueen ihmisille korvaamattomia. Ei ole oikein, että metsäyhtiöiden aiheuttama luontokato jää paikallisyhteisöjen kärsittäväksi, eikä heidän ääntään kuulla tai kuunnella hakkuita suunniteltaessa, Metsänen perustelee osallistumistaan Aalistunturin mielenosoituksiin.

Ei sakkoja perustuslain mukaisesta toiminnasta

Mielenosoittajat vaativat Metsäsen kanssa syyttäjän esittämän sakkorangaistuksen kumoamista. Metsänen vetoaa puolustuspuheessaan perustuslakiin ja pakottaviin syihin puolustaa uhanalaistuvaa metsäluontoa:

– Perustuslain pykälässä 20 sanotaan, että “vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Lisäksi Suomen valtio on sitoutunut YK:ssa asti pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden katoamisen vuoteen 2030 mennessä. Jos valtio toimii vastaan omia lupauksiaan, on kansalaisilla oikeus ja velvollisuus toimia.

Metsänen menetti vapautensa 16 tunniksi, kun poliisi otti hänet kiinni viime helmikuussa Aalistunturilla. Hän pitää tätä riittävänä seuraamuksena rauhanomaisesta ja moraalisesti oikeutetusta kansalaistottelemattomuudesta. Metsäsen mukaan Lapin käräjäoikeuden tulisi noudattaa Pirkanmaan käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden linjaa, jossa sakkorangaistus on arvioitu kohtuuttomaksi kansaistottelemattomuuden tapauksessa.

Aalistunturin rauhanomaisten mielenosoitusten kiinniottoihin ja rajoittamiseen kiinnitti huomiota talvella myös Amnesty Suomi, joka osoitti poliisin laintulkinnassa selviä epäjohdonmukaisuuksia.

“Todelliset ympäristörikolliset vastuuseen”uusi suurtehdas syventää ekologista kriisiä **

###

Mielenosoittajat vaativat myös loppua liikahakkuille. Oikeudenkäynnin kanssa samalla viikolla Kemissä aloittaa toimintansa Metsä Groupin uusi sellutehdas, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin lajissaan. ​ ​​​​​​Tehdas lisää vuosittaista hakkuupainetta 4,5 miljoonalla kuutiolla. Tämä uhkaa mielenosoittajien mukaan suoraan Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Saamenmaan metsäluontoa. Jos Metsä Groupin aie hakkuiden lisäämisestä toteutuu, se koskettaa lukuisia paikallisyhteisöjä.

– Metsä Group ei vastaa, ostavatko he puuta Aalistunturilta. Samalla Metsähallitus kieltäytyy kertomasta, kenelle se myy puut. On aiheellista kysyä, miksi yhtiöiden mainostama läpinäkyvyys puun alkuperästä ei toteudu, sanoo mielenosoitukseen osallistuva Emma Kähkönen Metsäliikkeestä.

Kajo Metsäsen mukaan Kemin sellutehtaan avajaiset tekevät oikeudenkäynnin asetelmasta erityisen epäoikeudenmukaisen:

– Mikseivät todelliset ympäristörikolliset ole täällä tänään vastaamassa toiminnastaan? Ympäristörikollisilla viittaan luonto- ja metsäkadon pääasiallisiin aiheuttajiin eli suomalaisiin metsäyhtiöihin sekä rakkaaseen Metsähallitukseemme.

Kemiläisiä tehdastyöntekijöitä mielenosoituksessa ei syyllistetä. Sen sijaan kysytään, ovatko metsäjättien ja Metsähallituksen johtoryhmät toimintakykyisiä vallitsevassa ekokriisitilanteessa.

Luontokato ei pysähdy mielenosoittajia sakottamalla

Luontokato on totta ja suomalaisen metsäluonnon tila hälyttävä. Boreaalisista luonnonmetsistä on Suomen alueella jäljellä enää alle 10 %. Metsäluontotyypeistä kolme neljäsosaa on uhanalaisia. Metsiemme keski-ikä laskee ja monimuotoisuus heikkenee. Jopa oravakannat taantuvat. Samalla valtaosa suomalaisista kannattaa lisäsuojelua.

– Vanhoja lajirikkaita luonnonmetsiä ei täällä ‘metsien maassa’ ole paljon enää jäljellä. Kun katson ympärilleni, en näe missään metsää, näen ainoastaan monokulttuurista puupeltoa, teollisuuden vilja-aitan, toteaa Metsänen puolutuspuheessaan.

Kestämätön metsien käsittely on johtanut suoraan vanhojen metsien, kookkaiden puiden ja lahopuun vähenemiseen ja puulajisuhteiden muutokseen sekä metsien elonkirjon heikkenemiseen. Kiihtyvän luontokadon ja romahtaneiden hiilinielujen aikakaudella onkin täysin kestämätöntä, että Suomen valtio jatkaa tehometsätalouden harjoittamista. Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä tulee karkaamaan kauas tulevaisuuteen , mikäli hakkuutaso pysyy nykyisessä noin 75 miljoonassa kuutiometrissä.

Metsähallitus on uhannut Aalistunturin mielenosoittajia kymmenientuhansien eurojen korvausvaatimuksilla. Onko oikein, että kansalaisvelvoitettaan luonnon monimuotoisuuden puolesta toteuttaneiden mielenosoittajien niskaan kaadetaan valtavat korvaussummat samalla, kun Metsähallitus ja sellujätit jatkavat mittaamattoman arvokkaan metsäluonnon tuhoamista sanktioitta?

Metsäliikkeen, Pohjoisen Elokapinan (ent. Rovaniemen Elokapina), Luontoliiton Pohjois-Suomen piirin sekä yksityishenkilöiden mielenosoitus keskiviikkona 20.9. Kemissä on osa valtakunnallista Metsäkapinaa. Metsäkapina alkoi 15. syyskuuta ja kattaa useita paikkakuntia. Osallistava kampanja sisältää rauhanomaisia mielenosoituksia, tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja performansseja. Lue Metsäkapinan vaatimukset ja täydentyvää tapahtumakalenteria tästä https://metsakapina.fi/fi/.


Yhteydenotot: [email protected]