Metsäliike, Pohjoisen Elokapina ja Luontoliiton Pohjois-Suomen piiri sekä joukko yksityishenkilöitä järjestävät keskiviikkona 20.9. kello 11 alkaen Metsien puolesta -mielenosoituksen osoittaakseen tukensa Aalistunturin puolustajille ja metsiensuojelun merkittävälle lisäämiselle. Mielenosoitus järjestetään Lapin käräjäoikeuden Kemin kanslian edustalla.

Mielenosoittajat tukevat Kajo Metsästä, jonka oikeudenkäynti Aalistunturin mielenosoituksista alkaa samana päivänä Lapin käräjäoikeudessa. Metsänen on ensimmäinen oikeudessa syytetty Aalistunturin metsien puolustaja. Rauhallinen tukimielenosoitus alkaa ulkotilassa vasta tunti varsinaisen oikeudenkäynnin jälkeen.

Aalistunturin metsäkiista sai viime talvena valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota, kun Metsäliike puolusti Aalistunturin kansallispuistoesityksen alueen metsiä Metsähallituksen hakkuilta yli kuukauden ajan, pysäyttäen hakkuut viidesti.

– Aalistunturin kohdalla Metsähallitus ei kunnioittanut edes paikallisten ihmisten tekemää kansallispuistoesitystä. Aalistunturin metsät ovat niin luonnon monimuotoisuudelle kuin alueen ihmisille korvaamattomia. Ei ole oikein että metsäyhtiöiden aiheuttama luontokato jää paikallisyhteisöjen kärsittäväksi, eikä heidän ääntään kuulla tai kuunnella hakkuita suunniteltaessa, Metsänen perustelee osallistumistaan Aalistunturin mielenosoituksiin.

Ei sakkoja perustuslain mukaisesta toiminnasta

Herättääkseen julkista keskustelua mielenosoittajat tukevat Metsäsen vaatimusta syyttäjän esittämän sakkorangaistuksen kumoamisesta ja korostavat erityisesti vaatimuksen perusteluja. Metsänen vetoaa puolustuspuheessaan perustuslakiin ja pakottaviin syihin puolustaa uhanalaistuvaa metsäluontoa:

– Perustuslain pykälässä 20 sanotaan, että “vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Lisäksi Suomen valtio on sitoutunut YK:ssa asti pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden katoamisen vuoteen 2030 mennessä. Jos valtio toimii vastaan omia lupauksiaan, on kansalaisilla oikeus ja velvollisuus toimia.

Metsänen menetti vapautensa peräti 16 tunniksi, kun poliisi otti hänet kiinni viime helmikuussa Aalistunturilla. Hän pitää tätä riittävänä seuraamuksena rauhanomaisesta ja moraalisesti oikeutetusta kansalaistottelemattomuudesta. Metsäsen mukaan Lapin käräjäoikeuden tulisi noudattaa Pirkanmaan käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden linjaa, jossa sakkorangaistus on jo arvioitu kohtuuttomaksi kansaistottelemattomuuden tapauksessa.

Todelliset ympäristörikolliset – metsäteollisuuden vastuu ekologisesta kriisistä

Mielenosoittajat vaativat myös loppua suomalaisen metsäteollisuuden liikahakkuille. Oikeudenkäynnin kanssa samalla viikolla Kemissä aloittaa toimintansa Metsä Groupin uusi sellutehdas, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin lajissaan. Tehdas lisää vuosittaista hakkuupainetta 4,5 miljoonalla kuutiolla. Tämä on mielenosoittajien mukaan suuri uhka sekä Aalistunturin että koko Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Saamenmaan metsäluonnolle. Tehtaan varjo levittäytyy laajalle alueelle, kun pohjoisen ihmisten kotimaisemat muuttuvat.

- Metsä Group ei vastannut kysymykseemme siitä, ostavatko he todellakin puuta Aalistunturilta, eikä Metsähallitus ole suostunut kertomaan, kenelle se on myynyt puut. Metsäjättien mainostama läpinäkyvyys puun alkuperästä ei tässä toteudu, sanoo mielenosoitukseen osallistuva Emma Kähkönen Metsäliikkeestä.

– Kemin uusi jättitehdas on yksinkertaisesti kohtalokas myös Suomen ilmastotavoitteille. Tutkijoiden mukaan vuoden hiilineutraaliustavoite karkaa käsistä nykyisillä hakkuilla. Hakkuutasojen tulisi laskea reilusti alle 60 miljoonan kuution. Nyt Metsä Group puskee hakkuutasoja päinvastaiseen suuntaan, metsäaktivisti Jakob Wartiovaara jatkaa.

Kajo Metsäsen mukaan Kemin sellutehtaan avajaiset tekevät oikeudenkäynnin asetelmasta erityisen epäoikeudenmukaisen:

– Mikseivät todelliset ympäristörikolliset ole täällä tänään vastaamassa toiminnastaan? Ympäristörikollisilla viittaan luonto- ja metsäkadon pääasiallisiin aiheuttajiin eli suomalaisiin metsäyhtiöihin sekä rakkaaseen Metsähallitukseemme.

Kemiläisiä tehdastyöntekijöitä mielenosoituksessa ei syyllistetä. Sen sijaan kysytään, ovatko metsäjättien ja Metsähallituksen johtoryhmät toimintakykyisiä vallitsevassa ekokriisitilanteessa.

Luontokato ei pysähdy mielenosoittajia sakottamalla

Luontokato on totta ja suomalaisen metsäluonnon tila hälyttävä. Boreaalisista luonnonmetsistä on Suomen alueella jäljellä enää alle 10%, metsäluontotyypeistä kolme neljäsosaa on uhanalaisia. Metsiemme keski-ikä laskee ja monimuotoisuus heikkenee. Jopa oravakannat taantuvat. ”Vanhoja lajirikkaita luonnonmetsiä ei täällä “metsien maassa” ole paljon enää jäljellä. Kun katson ympärilleni, en näe missään metsää, näen ainoastaan monokulttuurista puupeltoa, teollisuuden vilja-aitan”, toteaa Kajo Metsänen puolutuspuheessaan.

Metsäluonnon tila ei ole heikennyt itsestään, vaan se on osaltaan seurausta korkeaintensiivisestä metsätaloudesta. Valtavat hakkuumäärät ja metsien käsittely on johtanut suoraan vanhojen metsien, kookkaiden puiden ja lahopuun vähenemiseen ja puulajisuhteiden muutokseen sekä metsien elonkirjon heikkenemiseen.

Kiihtyvän luontokadon ja romahtaneiden hiilinielujen aikakaudella onkin täysin kestämätöntä, että Suomen valtio jatkaa tehometsätalouden harjoittamista. Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä tulee karkaamaan kauas tulevaisuuteen, mikäli hakkuutaso pysyy nykyisessä noin 75 miljoonassa kuutiometrissä. Uusi sellutehdas kasvattaa hakkupaineita niin Suomessa, Ruotsissa kuin Saamenmaalla.

Metsähallitus on uhannut Aalistunturin mielenosoittajia kymmenien tuhansien eurojen korvausvaatimuksilla. Onko oikein, että kansalaisvelvoitettaan luonnon monimuotoisuuden puolesta toteuttaneiden mielenosoittajien niskaan kaadetaan valtavat korvaussummat samalla kun Metsähallitus ja sellujätit jatkavat mittaamattoman arvokkaan metsäluonnon tuhoamista sanktioitta?

Mediayhdyshenkilö:

Ida Korhonen Metsäliikkeen, Pohjoisen Elokapinan (ent. Rovaniemen Elokapina), Luontoliiton Pohjois-Suomen piirin sekä yksityishenkilöiden mielenosoitus keskiviikkona 20.9. Kemissä on osa valtakunnallista Metsäkapinaa. Metsäkapina alkoi 15. syyskuuta ja kattaa useita paikkakuntia. Osallistava kampanja sisältää rauhanomaisia mielenosoituksia, tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja performansseja. Lue Metsäkapinan vaatimukset ja täydentyvää tapahtumakalenteria tästä https://metsakapina.fi/fi/.

Selaa Metsäliikkeen ja Elokapinan lehdistötiedotearkistoa ja mediapankkeja Aalistunturista ja Metsä Groupin Kemin sellutehtaasta:

Kuvia medialle vapaaseen käyttöön:https://photos.elokapina.fi/s/2jmufcvr1j/aalistunturi-1-2023

19.02.2023 Metsäliike on pysäyttänyt hakkuut Aalistunturilla viidennen kerran – järjestää alueella tiedotustilaisuuden: ostaako MetsäGroup Aalistunturin kiistametsän puut?

09.02.2023 Aalistunturin mielenosoitukset laajenivat kaupunkeihin – Metsäliike osoittaa mieltä ministeriön edessä ja Metsähallituksen Rovaniemen toimipisteellä

31.1.2023 Metsäliike on palannut Aalistunturin hakkuutyömaalle – vaativat yhdessä ruotsalaisten kanssa Metsähallitusta kantamaan vastuunsa luontokadosta

21.1.2023 Hakkuiden keskeytykset Aalistunturilla jatkuvat – Metsäliike uhmaa Metsähallituksen vanhingonkorvausvaatimuksia

18.01.2023 Aalistunturilla kiinniotetut Metsäliikkeen mielenosoittajat vapautettu – kyseenalaistavat valtion halukkuuden luontokadon pysäyttämiseen

16.01.2023 Metsäliike osoittaa mieltä Aalistunturilla – hakkuut kansallispuistoesityksen alueella keskeytyneet

11.10.2022 Elokapina osoittaa mieltä UPM:n, MetsäGroupin ja Stora Enson pääkonttoreilla: Metsäjätit vastuuseen luontokadosta


Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot: [email protected]