Elokapina on tänään torstaina 21.9. aikaisin aamulla aloittanut rauhanomaisen mielenosoituksen Kemin vasta avatun sellutehtaan porteilla. Elokapina on estänyt kulun tehtaan pääsisäänkäynnillä puisilla kolmijaloilla ja telttaleirillä. Elokapina vaatii Metsä Groupia vastuuseen aiheuttamastaan luontokadosta.

”Metsäaktivisteina osoitamme mieltä usein metsässä katseilta piilossa. Tänään halusimme tuoda mielenosoitusleirimme suoraan luontokadon syyllisten kotiovelle”, mielenosoitukseen osallistuva Ida Korhonen sanoo, ”luontokadon pysäyttämiseksi metsien hakkuita pitäisi huomattavasti vähentää. Kemin uusi tehdas vain kasvattaa hakkuumääriä. Sen vaikutukset pohjoiselle luonnolle ovat katastrofaaliset.”

Korhonen vietti viime talven Kolarin ja Pellon rajalla Aalistunturilla, jossa aktivistit osoittivat mieltä valtionyhtiö Metsähallitus metsätalous oy:n hakkuita vastaan noin kuuden viikon ajan. Mielenosoitukseen Kemin tehtaalla osallistuu useita Aalistunturilla olleita aktivisteja. Eilen keskiviikkona 20.9. Lapin käräjäoikeuden Kemin kansliassa käytiin ensimmäinen Aalistunturin mielenosoituksia käsittelevä oikeudenkäynti. Monet aktivisteista saapuivat paikkakunnalle kuuntelemaan oikeudenkäyntiä ja osallistumaan sen jälkeen järjestettyyn mielenilmaukseen oikeustalon edessä.

”Onhan se kummallista, että samaan aikaan luonnonsuojelijoita istuu tuomittavana oikeudessa, oikeat ympäristörikolliset saavat avata jättitehtaitaan lain suojaamina ja sitä jopa juhlitaan”, kommentoi Rovaniemeltä Kemiin saapunut Vilja Kauppinen pohjoisen Elokapinasta, ”Monet paikallisyhteisöt ympäri Pohjois-Suomea ja Saamenmaata joutuvat kärsimään lisääntyvien hakkuiden aiheuttamasta ympäristötuhosta. Aalistunturinkin puut tuotiin tänne Kemiin keitettäväksi selluksi piittaamatta lainkaan paikallisten ihmisten tekemästä kansallispuistoesityksestä.”

Mielenosoitus Kemissä on osa Elokapinan tämän syksyn Metsäkapinaa. Metsäkapinassa vaaditaan, että Suomi pitää YK:ssa asti tehdyt lupaukset siitä, että luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä. Tätä varten tarvitaan muun muassa hakkuumäärien laskemista ekologisesti kestävälle tasolle sekä 30% maapina-alan suojelua alueellisesti ja elinympäristökohtaisesti kattavasti.

”Jos valtio rikkoo omia lupauksiaan, on kansalaisten aika toimia”, toteaa Kajo Metsänen, eilen käräjäoikeudessa kuultavana ollut aktivisti, joka tänään osallistuu mielenosoitukseen Kemin tehtaalla kolmijalan päällä istuen, ”Perustuslain pykälässä 20 sanotaan, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Tämän lain mukaan ei ole pelkästään kansalaisten oikeus, vaan myös velvollisuus puuttua valtion lainvastaiseen ja lupaukset rikkovaan toimintaan.”

Metsäkapina vaatii myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Suomessa on välittömästi aloitettava ekologinen jälleenrakennus, jossa metsätaloutemme ja koko yhteiskuntamme sopeutetaan planetaaristen rajojen sisään. Tämä edellyttää ympäristölle ja ilmastolle haitallisten alojen supistamistaa ja työvoiman ohjaamista ekologisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaiden töiden pariin, kuten ennallistamiseen ja hoivaan. Samalla on tärkeää tarjota siirtymän myötä työnsä menettäville työntekijöille tarvittava taloudellinen ja sosiaalinen tuki sekä mahdollistaa uudelleenkouluttautuminen.

”Mielenosoituksessa ei vaadita Kemin tehtaan lakkauttamista. Päinvastoin! Uskon, että metsätalouden uudistaminen kestävämmäksi on puusta riippuvaisen teollisuuden jatkumisen edellytys. Metsä Group valehtelee työntekijöilleen, jos se ei tätä myönnä. Maailmassa, jossa planeetan kantokyvyn yhdeksästä rajasta on ylitetty jo kuusi, kenenkään ei pitäisi joutua tekemään työtä joka tuhoaa luontoa. Meidän pitäisi pystyä luomaan ekologisesti kestäviä ja hyvinvointia tukevia töitä kaikille”, toteaa Wilhelm Blomberg, joka osallistui mielenosoitukseen Kemissä ensimmäisen kerran viime vuoden lokakuussa. Silloin Elokapina pysäytti liikenteen sellutehtaan rakennustyömaalle johtavalla tiellä samassa paikassa, johon mielenosoitusleiri tänäänkin on pystytetty.

”Nyt kun tehdas on avattu, vaatimuksemme eivät ole missään nimessä kadonneet. Nyt jos koskaan on tärkeää vaatia Metsä Group vastuuseen aiheuttamastaan luontokadosta. Emme voi hyväksyä sitä että pohjoisen hitaasti kasvavia metsiä tuhlataan lyhytikäisiin tuotteisiin, kuten selluun”, Blomberg lopettaa.


Yhteydenotot: [email protected]