Elokapina on tänään tiistaina 12.12. pysäyttänyt monikansallisen kaivosyhtiö Anglo Americanin ja sen tytäryhtiön AA Sakatti Miningin koeporaukset Viiankiaavan suojellulla suoalueella Sodankylässä.
Kaivos uhkaa kuivattaa ainutlaatuisen suojellun suoalueen samalla tavalla kuin Kaunisvaaran rautakaivoksella Ruotsissa. Elokapina vaatii, että Viiankiaapa on välittömästi rauhoitettava kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä.

Kaivoksen perustaminen suojellulle Viiankaavalle on Suomen lakien vastaista, mutta tästä huolimatta Anglo American haluaa tehdä koeporauksia lähes koko Viiankiaavan alueella.
Toteutuessaan kaivoshanke toimisi merkittävänä ennakkotapauksena, joka toimisi porttina jo suojelluksi sovittujen alueiden nakertamiselle ympäri Eurooppaa.

Lapin ely-keskuksen mukaan on suuri riski, että Viiankiaavan pohjavedet vuotavat kaivostunneleihin kuivattaen koko suoalueen pohjavedet. Vastaava pohjaveden romahdus tapahtui esimerkiksi Kaunisvaaran rautakaivoksella Pajalassa Ruotsissa.
Konsulttiyhtiö Pöyry (nyk. Afry) oli arvioinut kaivoksen alentavan pohjavesia muutamia senttejä, kun todellisuudessa pohjavesi romahti 16 metriä kuivattaen kaivoksen viereisen aapasuon täydellisesti.
Pöyry on arvioinut myös Viiankiaavan kaivoshankkeen vaikutukset pohjaveteen.

Kaksi Elokapinan mielenosoittajista on lukinnut itsensä koeporauslaitteisiin kiinni aamulla ja näin estää työmaan toiminnan tällä hetkellä.

“Minusta on todella törkeää, että edes suojelualueet eivät ole turvassa kaivosyhtiöiltä. He lupaavat toimeentuloa ja työtä, mutta todellisuudessa suurin osa tuotoista valuu ulkomaille ja haitat jäävät paikallisten kontolle ikuisiksi ajoiksi,”
koeporauslaitteeseen lukittautunut Tipa Lilja sanoo.

Elokapina on ympäri Suomea toimiva suoran toiminnan ympäristöliike, joka on tunnettu näyttävistä mielenosoituksistaan.

Viiankiaapa on luontoarvoiltaan yksi rikkaimmista aapasoista koko Euroopassa. Pääosa suoalueesta on suojeltu jo vuonna 1988, ja myöhemmin lisätty myös EU:n Natura 2000 -suojeluohjelmaan.

Kaikki kuvat ovat lehdistön vapaassa käytössä. Kuvaajaksi merkitään Elokapina.


Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]