**

Elokapina on tänään perjantai-iltana 15.12.2023 pysäyttänyt Viiankiaavan soidensuojelualueella käynnissä olevat koeporaukset. Paikalla on noin 10 aktivistia,
jotka ovat kehoillaan estäneet liikenteen työmaalle johtavalla tiellä sekä estäneet neljän suojelualueella olevan kairauslaitteen toiminnan. Työvuorostaan poistuvat
työntekijät päästetään tiesulun läpi. Edellisen kerran poraukset pysäytettiin torstain vastaisena yönä. Mielenosoitukset ovat rauhanomaisia.

“Viiankiaapa on kaksinkertaisesti suojeltu erittäin arvokas ja harvinaislaatuinen luontokohde. Kaivoshanke vaarantaa ainutlaatuiset luontoarvot eikä sen siksi saa
antaa toteutua”, toteaa paikalla oleva Joni-Matti Kusmin.

“Jos kaivoshanke toteutuu Viiankiaavalla, on riskinä, että kaivosyhtiöit alkavat purkamaan luonnonsuojelualueiden oikeudellista suojaa ympäri Eurooppaa”, Kusmin täydentää.
“Siksi hankkeen pysäyttäminen jo alkutekijöihinsä on tärkeää.”

Sodankylässä sijaitseva Viiankiaapa on yksi Suomen ja Euroopan edustavimmista ja luontoarvoiltaan rikkaimmista aapasuokokonaisuuksista. Se on suojeltu
sekä EU:n Natura-direktiivillä että Suomen soidensuojelulailla. Tästä huolimatta monikansallisen Anglo American -kaivosyhtiön tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy
tekee alueella koeporauksia aikeenaan aloittaa kaivostoiminta Viiankiaavan alueella.

Elokapina vaatii, että Viiankiaapa rauhoitetaan välittömästi kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä ja että malminetsintä kielletään kaikilla suojelualueilla.
Nykyisin malminetsinnältä on suojattu luonnonsuojelualueista vain kansallispuistot ja luonnonpuistot.

Edelliset Viiankiaavan mielenosoituksiin liittyvät tiedotteemme:

12.12. https://elokapina.fi/news/press-release/2023/12/12/elokapina-pysayttaa-kaivoksen-koeporaukset-suojellulla/

14.12. https://elokapina.fi/news/press-release/2023/12/14/elokapina-keskeytti-viiankiaavan-koeporaukset-jalleen/

Kuvia lehdistölle ja medioille: https://photos.elokapina.fi/s/2exek99qeh/as5i19f1ov43c2jn

Kaikki kuvat ovat lehdistön vapaassa käytössä. Kuvaajaksi merkitään Elokapina.


Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]