Elokapinan mielenosoittajat pysäyttivät jälleen tänä aamuna 22.2.2024 klo 9:00 monikansallisen kaivosyhtiö Anglo Americanin tytäryhtiön AA Sakatti Mining Oy:n koeporauksen Viiankiaavan luonnonsuojelualueella.

Koeporausalueelle hiihti 12 mielenosoittajaa. Kaksi koeporauslaitteista pysäytettiin lukittautumalla aivan kairausterien viereen. Paikalle kelkkaillut poliisi antoi lukittautuneille mielenosoittajille poistumiskäskyn klo 11, ja mielenosoitus loppui lopulta kello 14 poliisin irroitettua kaksi toisiinsa kiinni lukittautunutta mielenosoittajaa toisesta porasta. Mielenilmaisu oli rauhanomainen. Kaikkiaan kolme mielenosoittajaa otettiin kuitenkin kiinni, näiden harjoitettua passiivista vastarintaa ja kieltäydyttyä poistumasta koeporauslaitteen ääreltä.

Anglo Americanin työntekijät aiheuttivat paikalla vaaratilanteen kieltäytymällä aluksi keskeyttämästä porausta, mielenosoittajien ollessa lukittauneena metrin päähän pyörivästä porasta, jolloin porasta roiskuvat nesteet kastelivat kaksi henkilöä. Myös vartiointiyritys Securitaksen vartijat tönivät mielenosoittajia työmaa-aitojen päältä lumihankeen. Elokapina paheksuu rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan harjoitettavaa käsiksi käymistä. Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtajan Pertti Lamberg saapui klo 13 paikalle neuvottelemaan tilanteen ratkaisusta.

Kaivosyhtiö teettää koeporauksia Viiankiaavan suojelualueella uutta kaivosta varten. Yhtiöillä on lupa etsiä malmeja osalla suojelualuetta 15. maaliskuuta asti. Elokapina haluaa estää kaivoshankkeen toteutumisen Viiankiaavalle, sillä maanalainen kaivos voisi aiheuttaa suoalueen kuivumisen.

“Tänne ei missään nimessä voi perustaa kaivosta, sillä tämä on uskomattoman kaunis ja luontoarvoiltaan arvokas paikka”, perustelee paikalle hiihtänyt Mikko Jaakonsaari. “Kerran tuhottua suota ei saa palautettua ennalleen. Lisäksi Viiankiaavasta voisi kaivoshankkeen toteutuessa tulla pahimmassa tapauksessa ennakkotapaus Natura-alueiden ja muiden suojelualueiden avaamisessa kaivos- ja metsäyhtiöiden rellestykselle.”

Viiankiaapa on yksi Suomen ja Euroopan edustavimmista ja luontoarvoiltaan rikkaimmista aapasuokokonaisuuksista, josta pääosa suojeltiin soidensuojeluohjelmassa vuonna 1988. Myöhemmin alue liitettiin myös Euroopan Unionin Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Viiankiaapa on siis kaksinkertaisesti suojeltu. Tästä huolimatta AA Sakatti Mining Oy on saanut poikkeusluvan turvin tehdä koeporauksia suojelualueella jo yli vuosikymmenen ajan.

“Kummallista että meidän täytyy tulla suojeltua suota suojelemaan”, toteaa paikalla ollut Olli Holmén. “Olen täällä osoittamassa toiminnallani, ettei ole oikein muuttaa luonnonsuojelualuetta kaivokseksi. Jatkamme Viiankiaavan puolustamista kunnes tämä kaivosprojekti saadaan historiaan.”

Malminetsintä kiellettävä Viiankiaavalla

Elokapina vaatii, että Viiankiaapa on välittömästi rauhoitettava kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä. Sakatti Mining Oy:n on lopetettava koeporaukset alueella ja luovuttava kaivoshankkeesta.

Viiankiaavan innoittama on tehty myös Suojellaan suojelualueet -kansalaisaloite. Aloitteessa esitetään luonnonsuojelulakia, kaivoslakia ja erämaalakia muutettavaksi siten, että luonnonsuojelualueet rajataan malminetsinnän, kullanhuuhdonnan ja kaivosvarausten ulkopuolelle. Tavoitteena on turvata pysyvästi ja ylisukupolvisesti luonnonsuojelualueiden säilyminen. Kansalaisaloite on kerännyt kymmenessä päivässä jo yli 6500 allekirjoitusta.

Elokapina on pysäyttänyt Viiankiaavan koeporauksia säännönmukaisesti joulukuusta lähtien. Tammikuun aikana porauksien pysäytyksiin johtaneita mielenosoituksia tehtiin 3-4 kertaa viikossa, ja yhteensä kairauslaitteet ovat olleet poissa toiminnasta jo toista sataa tuntia. Viime viikon sunnuntaina kaikki 5 poraa olivat pysäytettyinä keskiyöstä iltapäivään 40 Elokapinan ja Metsäliikkeen mielenosoittajan toimesta. Tämänpäiväinen mielenosoitus oli kahdeskymmenes kerta kun koeporaukset pysäytettiin.

Kuvia lehdistön käyttöön: https://photos.elokapina.fi/s/2exek99qeh/elokapina-viiankiaavalla

Kaikki kuvat ovat lehdistön vapaassa käytössä. Kuvaajaksi merkitään Elokapina.


Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]