Elokapinan mielenosoittajat ovat tänään 4.3. myöhään illalla pysäyttäneet Viiankiaavan luonnonsuojelualueen koeporauksia. Paikalla on 14 mielenosoittajaa, joista osa on lukittaunut kairauskontteihin estäen kehoillaan pohjavedestä erityisen riiippuvaisen alueen syväkairauksen. Kaksi koeporauslaitetta on pysäytetty. Mielenilmaus on rauhanomainen.

Viiankiaavan puolustamisen lisäksi mielenosoitus on solidaarisuuden osoitus litiumkaivosteollisuuden aiheuttamasta vesipulasta kärsiviä yhteisöjä kohtaan Argentiinassa. Mielenosoittajat haluavat muistuttaa, että kaivosyhtiöt tuhoavat luontoa ja yhteisöjä vihreän siirtymän nimissä ympäri maailmaa.

Jujuyn maakunnassa Agentiinan pohjoisosissa paikalliset ovat osoittaneet mieltään litiumkaivosteollisuutta vastaan kesäkuusta 2023 asti. Paikalliset aktivistit ovat muun muassa sulkeneet teitä protestina kaivosteollisuuden laajenemista vastaan. Alueen alkuperäiskansayhteisöt ovat huolissaan uudesta kaivoslaista, joka sallisi kaivosyhtiöille vapaammat kädet toimia heidän maillaan. Yhdessä Elokapinan ja Jujuyn aktivistit haluavat osoittaa, että kestämätön kaivosteollisuus ei ole poikkeus vaan sääntö. Molemmissa maissa, Suomessa ja Argentiinassa, kaivosteollisuus aiheuttaa peruuttamatonta luontokatoa ja pyrkii vaikuttamaan maiden lainsäädäntöön. Kaivosyhtiö Anglo American on julkisesti kertonut tavoittelevansa Suomen luonnonsuojelulain muuttamista niin, että kaivos luonnonsuojelualueelle olisi mahdollista perustaa.

“Mielestäni vihreään siirtymään pitää ottaa kaikki mukaan. Nyt Argentiinassa ihmiset sanovat, että vihreä siirtymä tuhoaa heidän kylänsä ja elinkeinonsa. Eli se, että me täällä rikkaissa maissa voimme jatkaa autoilua ja energian ja tavaran ylenpalttista kulutusta niin kuin ennenkin, tarkoittaa veden loppumista heille. Tämä ei kuulosta kestävältä tavalta ratkaista ilmastokriisi”, toteaa paikalle Joensuusta saapunut Kerttu Matinpuro.

Elokapinan ja Jujuyn aktivistit haluavat muistuttaa, että vihreä siirtymä ei saa tarkoittaa sitä, että paikallisten elinkeinolle ja kulttuurille elintärkeitä luonnontilaisia alueita tuhotaan sen tieltä. Todellisessa vihreässä siirtymässä kaikessa toiminnassa tulee priorisoida luonnon monimuotoisuus ja ylipäätään planeetan ekologiset reunaehdot. Tämä tarkoittaa, että paikallisyhteisöjen toiveiden ja luonnon hyvinvoinnin on painettava päätöksenteossa ylikansallisten kaivosyhtiöiden intressejä enemmän.

Kaivosyhtiöt haluavat esittää, että ihmisten on tehtävä valinta ilmastokriisin hidastamisen ja luonnonsuojelun välillä. Nopeimmat ja helpoimmat keinot vastata kasvaviin päästöihin ovat kuitenkin samalla keinoja, joilla tarve kaivannaisille vähenee. Esimerkiksi vuonna 2023 julkaistun tutkimuksen mukaan investoinnit julkiseen liikenteeseen, sähköautojen akkujen koon rajoittaminen sekä kierrättämisen tehostaminen voisivat vähentää jopa 90 % autoilun ennustetusta litiumin tarpeesta vuodelle 2050.

“Vihreään teknologiaan turvautuminen ei muuta vallitsevaa epäoikeudenmukaista maailmanjärjestystä. Kaivosten perustamista Suomen ja EU:n alueelle perustellaan mahdollisuudella eettisempään ja kestävämpään mineraalintuotantoon. Todellisuudessa teknologiaan perustuva vihreä siirtymä johtaa vain lisääntyvään mineraalien kysyntään. Kaivosteollisuus Suomessa ei vähennä kaivosteollisuutta muualla. Vain kulutuksen vähentäminen voi tehdä sen”, toteaa kairauskoneeseen itsensä lukinnut mielenosoittaja Aura Niskanen.

Viiankiaapa suojeltava kaivostoiminnalta

Elokapina vaatii, että Viiankiaapa on välittömästi rauhoitettava kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä. Sakatti Mining Oy:n on lopetettava koeporaukset alueella ja luovuttava kaivoshankkeesta.

Viiankiaavan innoittamana on tehty myös Suojellaan suojelualueet -kansalaisaloite, joka on kerännyt jo yli 8000 allekirjoitusta. Aloitteessa esitetään luonnonsuojelulakia, kaivoslakia ja erämaalakia muutettavaksi siten, että luonnonsuojelualueet rajataan malminetsinnän, kullanhuuhdonnan ja kaivosvarausten ulkopuolelle. Tavoitteena on turvata pysyvästi ja ylisukupolvisesti luonnonsuojelualueiden säilyminen.

Elokapina on pysäyttänyt Viiankiaavan koeporauksia säännönmukaisesti joulukuusta lähtien, ja yhteensä kairauslaitteet ovat olleet poissa toiminnasta jo toista sataa tuntia. Tämänpäiväinen mielenosoitus oli 23. kerta kun koeporaukset pysäytettiin.

Kuvia lehdistön käyttöön: https://photos.elokapina.fi/s/2exek99qeh/elokapina-viiankiaavalla

Kaikki kuvat ovat lehdistön vapaassa käytössä. Kuvaajaksi merkitään Elokapina.


Kuvat lehdistölle

Yhteydenotot:
[email protected]