Elokapina on tänään 9.3. klo 13.00 pysäyttänyt 24. kerran kaivosyhtiö Anglo Americanin tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy:n koeporaukset Viiankiaavan luonnonsuojelualueella Sodankylässä. Paikalla on 30 mielenosoittajaa, joista 13 on lukittautunut porauslaitteisiin.

Pitkän protestitalven jälkeen suon puolustajia lämmittää mielenosoituksen liepeille, keskelle jäätietä, pystytetty telttasauna, jonka löylyissä paikalliset ja kauempaa saapuneet mielenosoittajat juhlistavat koeporauksen päättymistä tältä talvelta. Poikkeusluvalla toteutetut koeporaukset loppuvat 15. maaliskuuta petolintujen pesimärauhan alkaessa.

Elokapina vaatii, että Viiankiaapa on välittömästi rauhoitettava kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä. AA Sakatti Mining Oy:n on lopetettava koeporaukset alueella ja luovuttava kaivoshankkeesta.

“Kaivosyhtiöllä ei ole voimassaolevaa lupaa jatkaa koeporauksia ensi talvena. Nykylainsäädännön mukaan Viiankiaavalle ei saisi perustaa kaivosta, mutta AA Sakatti Mining Oy jääräpäisesti jatkaa koeporauksia luottaen suojelustatuksen purkuun tulevaisuudessa. Emme salli tätä, siksi olemme täällä tänään”, sanoo Saga Kampman.
Vuosien aikana Viiankiaavan suojelu on yhdistänyt kaikenikäisiä ihmisiä niin paikallisesti kuin kansallisesti. On muodostettu kansanliikkeitä, suomaiden puolesta on kirjelmöity, kaivosyhtiön rikkeistä on kanneltu ja kotisuon kunniaksi on nyt sävelletty vuonna 2024 maailmanensi-iltansa saava kamariorkesteriteos “Viiankiaapa - Cantus Borealis”.

Sodankyläläis-berliiniläinen säveltäjä, Amanda Martikainen , katsoo rakkaasta maisemasta törröttävää porakonttia. “Ei kaivostoimintaa suojelualueille tai pilaamaan pohjavesiä. Jyrkkä ei myös luonnonvarojen louhimiselle ja niistä seuraaville ympäristövahingoille. Tämä vain ei ole kestävä ratkaisu, faktat puhuvat puolestaan“, Martikainen sanoo.
Osa paikallisista on käyttänyt koko nuoruutensa ja aikuisuutensa alueen puolustamiseen. Elokapina ei voi muuta kuin tukea tätä väsymätöntä työtä.

Poronhoito pulassa kaivossuunnitelmien takia

Viiankiaapa on merkittävä alue poronhoidolle. Kaivosteollisuus, jota viherpestään nopeana ja haitattomana ratkaisuna fossiiliteollisuudelle, uhkaa perinteistä elinkeinoa pohjoisessa. Kantar Publicin kyselytutkimusten mukaan suomalaiset jakavat Viiankiaavan puolustajien huolen. Enemmistö ei halua kaivoksia paikkoihin, joissa ne haittaavat poronhoitoa, ja ovat huolissaan kaivosten ympäristövaikutuksista. Tärkeysjärjestyksessä luonnon monimuotoisuus asetetaan taloudellisen hyödyn edelle.

Ekokatastrofi toteutui jo naapurissa

Lapin ELY-keskuksen mukaan on suuri riski, että Viiankiaavan pohjavedet vuotavat kaivostunneleihin kuivattaen koko suoalueen pohjavedet. Vastaava uhkakuva toteutui Kaunisvaaran rautakaivoksella, Pajalan rajakunnassa Ruotsissa. Matkaa Kaunisvaaraan on Viiankiaavalta vain 200 kilometriä, ajaen kolme tuntia. Myös Pajala on Viiankiaavan tapaan poronhoitoaluetta. Ekokatastrofin myötä kaivosyhtiö asetettiin konkurssiin, joka oli Ruotsin historian suurin.

“Kaunisvaara on varoittava esimerkki kaivosteollisuuden riskeistä. On korkea aika sille, että valtiot jälleenrakentavat ekologisesti kestävää elämää ilman luonnon riistoa. Se vaatii paitsi Viiankiaavan kaltaisten paikkojen aitoa suojelua, myös kulutuksen radikaalia vähentämistä ja materiaalien kierrätyksen tehostamista”, sanoo jo yhdeksättä kertaa koeporausalueelle hiihtänyt Ilona Karoskoski.

Konsulttiyhtiö Pöyry (nyk. Afry) oli arvioinut Kaunisvaaran kaivoksen alentavan pohjavesia muutamia senttejä, kun todellisuudessa pohjavesi romahti 16 metriä kuivattaen kaivoksen viereisen aapasuon täydellisesti. Pöyry on arvioinut myös Viiankiaavan kaivoshankkeen vaikutukset pohjaveteen.

Kansalaisaloite kerää nimiä

Viiankiaavan innoittamana on tehty myös Suojellaan suojelualueet -kansalaisaloite, joka on kerännyt jo lähes 10 000 allekirjoitusta. Aloitteessa esitetään luonnonsuojelulakia, kaivoslakia ja erämaalakia muutettavaksi siten, että luonnonsuojelualueet rajataan malminetsinnän, kullanhuuhdonnan ja kaivosvarausten ulkopuolelle. Tavoitteena on turvata pysyvästi luonnonsuojelualueiden säilyminen.

“Viiankiaapa lukemattomine asukkaineen ja lajeineen ei voi puolustaa itseään monikansallista kaivosyhtiöltä vastaan, siksi meidän on toimittava nyt. Kamppailemme Viiankiaavan puolesta niin kauan, kuin AA Sakatti Mining Oy tekee tuhoa alueella ja kunnes kaikki Suomen suojelualueet ovat pysyvästi suojeltu kaivos- ja muulta teollisuudelta”, sanoo saunomiseen osallistunut Aura Niskanen.

Elokapina ja Metsäliike ovat pysäyttäneet Viiankiaavan koeporauksia säännöllisesti viime joulukuusta lähtien, ja yhteensä kairauslaitteet ovat olleet poissa toiminnasta jo toista sataa tuntia. Tämänpäiväinen mielenosoitus on 24. kerta kun koeporaukset pysäytettiin.


Yhteydenotot:
[email protected]