Tänä aamuna klo 8:50 Elokapinan mielenosoittajat katkaisivat liikenteen Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston edessä osoitteessa Mariankatu 9, Helsinki. Mielenosoituksella haastetaan nykymuotoista EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, CAPin (Common Agricultural Policy) uudistusta, joka on ilmastotavoitteiden näkökulmasta täysin riittämätön. Mielenosoittajia on paikalla 80. Mielenosoitus on rauhanomainen, ja liikenteen katkaisu tapahtui yhteistyössä Helsingin poliisin kanssa.

Suomi on parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön johdolla laatimassa omaa kansallista CAP-suunnitelmaansa, jonka se lähettää ensi vuoden puolella Euroopan komissiolle. CAP ohjaa maatalouspolitiikkaa EUn jäsenmaissa ilmastotekojen kannalta kriittiset seuraavat seitsemän vuotta. Tänään samaan aikaan mielenosoituksen kanssa ministeriössä on käynnissä CAP-uudistuksen valmistelua koskeva webinaari, jossa ministeri Jari Leppä ja virkamiesjohto esittelevät uudistusta. Elokapina on lähestynyt ministeriötä ja odottaa, että ministeriö ottaa webinaarin jälkeen kantaa heidän vaatimuksiinsa, ja tulee tapaamaan mielenosoittajia.

Elokapina vaatii, että maa- ja metsätalousministeriö kertoo julkisesti totuuden: Nyt ehdotettu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP, Common Agricultural Policy) uudistus ei ole linjassa Pariisin sopimuksen, EU:n ilmastohätätilan julistuksen sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) kanssa, ja tekee nämä jo valmiiksi liian löysät ilmastotavoitteet lähes mahdottomiksi saavuttaa. CAP ei tällaisenaan myöskään pysäytä globaalia ruokaturvaa uhkaavaa maatalousperäistä biodiversiteettikatoa, tai merkittävästi vähennä maatalousperäisiä ravinnevalumia vesistöihin. Nykyisellään se pikemminkin tuhoaa mahdollisuuden toimia tehokkaasti yhdessä mantereenlaajuisesti jaetussa ilmasto- ja ympäristökriisissä, johon ei ole kansallisen tason ratkaisua. Jopa uudistuksesta vastaava EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans pitää uudistuksen nykytilaa ala-arvoisena.

Elokapinan lisäksi myös nuorten ilmastoliike Fridays for Future ja lukuisat muut ympäristöliikkeet ovat kritisoineet CAP-uudistusta, mutta sen valmistelu on tapahtunut pitkälti mediahiljaisuudessa. Elokapinan mielestä Suomen on otettava CAP uudelleentarkasteluun, ja tehtävä omasta kansallisen tason CAP-strategiastaan ja tukipolitiikastaan paljon kunnianhimoisempaa. Suomen täytyy asettaa kansallisesti sellaiset työkalut ja mitattavat arviointikriteetit, joilla leikata Suomessa maatalousperäisiä ilmastopäästöjä, ravinnevalumia ja biodiversiteettikatoa tuntuvasti. Jos taas maa- ja metsätalousministeriö on tilanteesta eri mieltä, on sen osoitettava selkeästi ja julkisesti, miten Suomen CAP-suunnitelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.


Lisätiedot:

[email protected]
Päivittyvä lehdistökuvakansio