Tiedote 6.10.2021


Elokapina on sulkenut Pitkänsillan Hakaniemessä klo 18 alkaen. Häiriö on protesti nykyisille kestämättömille ilmastotoimille, joihin Suomen hallituksen on puututtava välittömästi.

Hallitus ei ole vieläkään vastannut Elokapinan vaatimuksiin ryhtyä ilmastokriisiä vastaaviin toimiin, vaikka Syyskapinaa on jatkunut jo seitsemän päivää. Elokapinalliset ovat asettuneet koko Pitkäsillan pituudelta tieblokkiin.

Elokapina kohdistaa vaatimuksensa hallitukselle, ei yksilöille. Sillan liikenteen sulkemisen tarkoitus ei ole hyökätä yksittäisiä matkustajia vastaan. Pysäyttämällä liikenteen Elokapina näyttää, että aikamme suurinta kriisiä ei voi ohittaa yhtenä asiana muiden joukossa. Elokapina horjuttaa kestämätöntä status quota ja vaatii hallitusta vastaamaan, miksi se ei tunnusta käsillä olevaa kriisiä ilmastohätätilaksi.

Elokapinalliset ovat kaduilla rakkaudesta ja vastuuntunnosta elämää kohtaan. Häiriö on välttämätöntä, jotta maapallolla on elinkelpoisia ympäristöjä tulevaisuudessa. Mielenosoitukseen osallistuu myös tutkijoita ja tiedeyhteisöä eri yliopistoista, jotka Elokapinan kanssa tieteeseen nojaten vaativat yhteiskunnan ekologista jälleenrakentamista ja välittömiä tekoja.

“Haluan, että Suomi alkaa ottaa ilmastonmuutoksen ja muut ympäristökatastrofit vakavasti (kuten äskettäin kävi koronapandemian uhatessa) ja tekee tarvittavat toimet. Jos muutamme suuntaa nyt, uhraukset ovat paljon pienemmät kuin mitä ne tulevat olemaan, jos jatkamme kuten ennenkin. Uskon tieteeseen ja näkemyksiin, joiden mukaan ihminen ja koko yhteiskunta voi paremmin, jos hidastamme tahtia, alamme tiedostaa keskinäisriippuvuutemme muita planeetan olennoista ja luomme yhteiskunnan, jossa kunnioitetaan sekä luonnon että ihmisten monimuotoisuutta, ylläpidetään välittämisen ja turvallisuuden ilmapiiriä ja eletään kestävästi.” Inka Ritvanen, 49, opettaja ja äiti

“Olen osoittamassa mieltäni, koska haluan osoittaa, että huoli yllämme häilyvistä ilmasto- ja elonkirjokatastrofista jaetaan myös monien tiedeyhteisön jäsenten keskuudessa. Poliittiset ja rakenteelliset toimenpiteet ovat tällä hetkellä liian hitaita. Omalla alallani, joka koske rakennettua ympäristöä, toimet ovat tällä hetkellä Suomessakin riittämättömiä, jotta rakennusala saavuttaisi hiilineutraaliuden ja jätteettömyyden riittävän nopeasti. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, ja yksi tapa luoda painetta niihin tutkijana on – kirjoittamisen, opettamisen ja tutkimuksen ohella – kansalaisaktivismi ja mielenosoittaminen. Tutkijat eivät käytä tätä keinoa mielestäni riittävästi.” Panu Savolainen, 37, Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori

“Kapinoin, koska emme ole vieläkään täysin ymmärtäneet, etteivät ilmaston kuumentamisen, luonnon köyhdyttämisen sekä muun elinympäristöjä ja elämää tuhoavan toiminnan seuraamukset ole vain tulevaisuuden uhkia, vaan väkivaltaa jo nykyisin olemassa olevia ihmisiä kohtaan. Yhteiskuntamme on rakennettu riistoa ja kärsimystä tuottaviksi, emmekä täältä ylitsepursuavasta yltäkylläisyydestämme käsin täysin ymmärrä, että kestämättömät rakenteet ovat nyt romahtamassa myös omien jalkojemme alta. Odotan, että tunnustamme jokaisella ihmisellä olevan yhtäläinen arvo ja oikeus elämään, ja vaadin siksi ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistamisen lisäksi pikaista ekologista jälleenrakennusta, jolla yhteiskuntamme rakenteet uudistetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviksi.” Bambi Vihavainen, 27, visuaalisen viestinnän muotoilija

“Olen osoittamassa mieltäni Syyskapinassa, sillä koen sen velvollisuudekseni kaikkea elävää kohtaan. Ilmastohätätilan tiedostaessani en näe muuta vaihtoehtoa, kuin olla täällä. Tulevaisuudessa huolestuttaa se, että kaikki rakastamani on tuhoutumassa. Pelkään myös, että joudun tarvittavien toimien puuttumisen tai niiden hitauden vuoksi käyttämään kapinoimiseen koko elämäni.” Outi Outo, 18,

“Minua huolestuttaa tämä päivä: liian moni elää jo nyt puutteessa, pakolaisleireillä, sodan varjossa, liian paljon menetämme jo nyt joka päivä luonnon monimuotoisuutta. Vaadin hallitukselta, että se käyttää valitonohjausvaltaansa ja sulkee Fortumin omistaman Uniper-yhtiön hiilivoimalat.” Thomas Wallgren, 63, filosofian professori

“Kapinoin elonkirjon sekä omien ja muiden jälkeläisten puolesta. Olen äärimmäisen huolestunut siitä, että me myöhästyimme jo. Tässä tilanteessa meidän on kuunneltava tiedettä ja huomioitava tiede kaikessa politiikassa.” Aki Saariaho, 48,

“Kapinoin omien ja kaikkien lasten tulevaisuuden puolesta. Kapinoin humaanin maailman puolesta, missä suojellaan ihmisiä lähellä ja kaukana. Kapinoin luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämisen puolesta. Pelkään, että heräämme liian myöhään niihin välttämättömiin muutoksiin, joita meidän tulee tehdä. Haluan, että hallitus ottaa luonnonvarat huomioon rajallisena resurssina kaikessa päätöksenteossa — kuten raha otetaan. Haluan, että fossiilisista polttoaineista luovutaan, suojellaan Suomen metsiä ja vahvistetaan hiilinieluja. Haluan, että verotuksella kannustetaan ihmisiä ympäristöystävällisempään elämään ruuan ja liikenteen suhteen.” Veera Kuisma, 29, sairaanhoitaja

“Kapinoin, koska minulla on toivoa ihmisyyttä ja muutosta kohtaan. Kapinoin, koska en halua elää elämääni kuoleman keskellä ja kuolevalla planeetalla. Vaadin hallitusta ottamaan vastuun, koska kukaan ei sitä meidän puolesta tee. Vaadin hallitusta tekemään inhimillisiä ratkaisuja, nostamaan elämän suojelemisen ensimmäiseksi prioriteetiksi ja myöntämään ettei talouskasvulla ole väliä, kun maapallo on asuinkelvoton.” Róza Turunen, 21,

Kuvat lehdistölle

Yhteystiedot: [email protected]