Elokapinan tiedote 5.12.2021, valmis julkaistavaksi heti


Elokapinan Metsäkapina ja Luonto-Liiton metsäryhmä vaativat Metsähallitukselta vastuunkantoa luonnon monimuotoisuudesta ja kiistakohteilla työskennelleistä yrittäjistä.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n hakkuut Parkanossa Häädetkeitaan luonnonpuiston läheisyydessä keskeytyivät torstaina 25.11. työturvallisuussyistä, kun koneen läheisyyteen saapui ihmisiä. Suomussalmella Karttimonjoen luonnonmetsissä hakkuut keskeytyivät 13.10. samasta syystä ja ne ovat olleet pysähdyksissä jo yli seitsemän viikkoa. Elokapinan Metsäkapinan ja Luonto-Liiton metsäryhmän aktiivit ovat paikan päällä seuraamassa tilanteita. Metsähallitus ei ole suostunut luopumaan hakkuusuunnitelmistaan näissä arvokkaissa luonnonmetsissä.

1.12. ilmestyneen Luontopaneelin mietinnön mukaan luontokadon pysäyttäminen edellyttää merkittävää metsien lisäsuojelua. Mietinnössä korostetaan kaikkien jäljellä olevien vanhojen metsien suojelun tärkeyttä ja kiireellisyyttä, ja luontopaneelin puheenjohtajan Janne Kotiahon mukaan kaikki valtion vanhat metsät pitäisi asettaa hakkuukieltoon. Luontopaneeli painottaa myös EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta suojella yhteensä 30 %, ja tiukasti 10 %, EU:n maapinta-alasta. Mietinnössä todetaan, että “Valtio, joka suojelee EU:n tavoitetta pienemmän osan pinta-alastaan, vierittää vastuutaan muille – yhden suojellessa vähemmän on muiden suojeltava enemmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jos Suomi haluaa olla vastuullinen, se pitää kiinni oikeudenmukaisesta taakanjaosta ja suojelee vähintään yhteisiä tavoitteita vastaavan osuuden omasta pinta-alastaan.”

Elokapinan Metsäkapina ja Luonto-Liiton metsäryhmä vaativat Metsähallitus Metsätalous Oy:ta ja Suomen valtiota kantamaan vastuunsa luontokadosta ja kannattavat Kotiahon ehdottamaa valtion vanhojen metsien hakkuukieltoa. Hakkuista Karttimonjoen ja Häädetkeitaan vanhoissa metsissä on luovuttava ja kaikki tiedossa olevat valtion omistamat luonnonmetsät ja muut arvokohteet on siirrettävä Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnasta Metsähallituksen Luontopalveluille.

Metsähallituksen tulisi kantaa vastuunsa myös Häädetkeitaalla ja Karttimonjoella työskennelleiden metsäkoneyrittäjien hyvinvoinnista. Ympäristöjärjestöt ovat tiedottaneet Metsähallitusta alueiden luontoarvoista, mutta Metsähallitus on silti lähettänyt yrittäjät työskentelemään alueille, hakkuiden mahdollisen keskeytymisen tiedostaen. Metsähallituksen tulisi korvata yrittäjille tilanteesta mahdollisesti koituvat taloudelliset tappiot ja taata riittävä ohjeistus ja tuki muuttuneessa työskentely-ympäristössä.

Parkanossa ja Suomussalmella olevat aktiivit korostavat, että kritiikki Häädetkeitaan ja Karttimonjoen hakkuista kohdistuu ainoastaan Metsähallituksen toimintaan, eikä alueella työskenteleviin yrittäjiin. Aktiivit pahoittelevat tilanteesta työntekijöille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja toivovat Metsähallitukselta jatkossa vastuullisempaa toimintaa niin luonnon monimuotoisuudesta kuin palkkaamistaan yrittäjistä huolehtimisessa.

Häädetkeitaan ja Karttimonjoen hakkuiden vastustamisessa ei ole kyse vain yksittäisistä kohteista, vaan koko valtion tämän hetkisen metsätalouden kyseenalaistamisesta. Luontopaneelin mietinnössä todetaan, että “Jos hakkuumäärien lisääminen tai nykyinen hakkuutaso eivät onnistu samanaikaisesti lisäsuojelun kanssa, hakkuutavoitteita ja muita politiikkatoimia on sopeutettava suojelutarpeiden mukaisiksi. Suomen metsätalous on kestämätöntä, jos hakkuutavoitteiden saavuttaminen ja luontokadon pysäyttäminen eivät onnistu samanaikaisesti.”

Jos valtion omistaman liikelaitoksen on hakattava viimeisiä jäljellä olevia vanhoja luonnonmetsiä jopa aivan suojelualueiden rajalta, ei Suomen metsätalous voi olla kestävällä pohjalla. Suomen hallituksen tulisi välittömästi ryhtyä kiireellisiin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi ja Luontopaneelin mietinnössä ehdotettujen keinojen käytäntöön tuomiseksi, alkaen kaikkien valtion luonnonmetsien suojelusta.

Lue lisää somesta:

Metsäryhmä:

Metsäkapina:

https://www.facebook.com/2184693955080436/posts/3071328556416967/