Liikenne on toiseksi suurin kasvihuonekaasujen päästölähde Euroopassa. Lähes kolme neljännestä liikenteen päästöistä tulee maaliikenteestä. Suomessa ajetaan autolla enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Meidän on vähennettävä autoilua etenkin kaupungeissa.

Keski-Suomessa järjestettiin MM-ralli 4.–7. elokuuta. Tapahtuma on autoteollisuuden näyteikkuna, jonka avulla pyritään lisäämään autojen ostamista ja käyttöä. Vaikka autoteollisuus pyrkii kehittämään vähä- ja nollapäästöisiä autoja ja polttoaineita, se ei kuitenkaan halua vähentää yksityisautoilua sekä siihen liittyvää massiivista ja tarpeetonta luonnonvarojen ylikulutusta. Ylituotannollaan autoteollisuus aiheuttaa ilmaston lämpenemistä ja luontokatoa eli tappaa ihmisiä ja luontoa eri puolilla maailmaa.

Kisat kuvataan sponsoreille ja suurelle yleisölle. Osa kameroista on kiinni itse ralliautoissa, osaa kameroista käytetään helikoptereista. Vuoden 2021 ralleissa käytettiin noin 10 helikopteria rallien kuvaamisessa, kun taas tämän vuoden ralleihin rekisteröityi yli 30 kopteria. Kuvaajien lisäksi rikkaimmat VIP-vieraat käyttävät helikoptereita kisan seuraamiseen. Kopterit tuodaan Suomeen Ruotsista tai Ruotsin kautta esimerkiksi Belgiasta. Koptereiden lisäksi yläilmatilassa lentää ympyrää erikoisvalmisteinen lentokone, joka siirtää koptereiden kuvadataa keskukseen, josta se välitetään ulkomaiden tv-kanaville. Jyväskylä luovuttaa Kuokkalan kaupunginosassa sijaitsevan julkisen peltoalueen kilpailun helikopterikentäksi.

Elokapinan rallikapina osoitti mieltään MM-ralleja vastaan perjantaina kopterikentän laidalla. Mielenosoitus häiriintyi, kun valkoisiin haalareihin pukeutuneet vastamielenosoittajat suihkuttivat kapinallisten päälle vesipyssyillä lietelantaa. Poliisi pysäytti vastamielenosoittajat asianmukaisesti ja teki tilanteessa kuusi kiinniottoa. Mielenosoitus jatkui tämän jälkeen rauhallisesti iltaan saakka. Lauantaina neljä elokapinallista asettautui kopterikentälle estääkseen kopterien nousun. Kun poliisi antoi poistumiskäskyn, kapinalliset noudattivat sitä.

Lauantaina Elokapinan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä opiskelijoiden yhteisöryhmä kiinnittäytyi venäläisomisteisen Teboilin bensapumppuihin Helsingissä. Kiinnittäytymisen tavoitteena oli muistuttaa fossiilisten polttoaineiden ja bensantuotannon osuudesta ilmasto- ja ekokriisin kiihdyttämisessä. Lisäksi juuri Venäjältä ostettu polttoaine tukee Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Sota on suuri humanitäärinen kriisi: niin Ukrainassa olevien kuin maasta paenneiden ihmisten inhimilliseen hätään vastataan juuri sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset nostavat esiin ilmastokriisin myös terveyskriisinä. Tänä vuonna julkaistussa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n raportissa todetaan, että ilmastoon liittyvät sairaudet, ennenaikaiset kuolemat, aliravitsemuksen kaikki muodot sekä riskit mielenterveydelle ja hyvinvoinnille ovat lisääntymässä. Ilmastonmuutoksen suurimmat kärsijät ovat jo valmiiksi yhteiskunnan heikko-osaisia ja niitä, jotka tarvitsevat eniten sote-palveluita. Ilmastonmuutoksen ja ekokriisin seuraukset ovat eriarvoisia ja ammattietiikka velvoittaa pitämään niiden puolta, joiden omaa ääntä ei yhteiskunnassamme kuulla.

Vaadimme, että suomalaisen yhteiskunnan on sopeuduttava planetaaristen rajojen sisään. Hallituksen on käytössään olevin keinoin lopettava kaikki ei-välttämättömät ilmastopäästöt, luontokato ja materiaalinen ylikulutus mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen on saavutettava hiilinegatiivisuus ja tila, jossa ekosysteemit elpyvät.

Hallituksen on sisä- ja ulkopolitiikassaan asetettava etusijalle kaikkein haavoittuvimmissa asemassa olevat ja eniten ekokriisin kiihtymisestä kärsivät ihmisyhteisöt. Näihin kuuluvat mm. vähätuloiset henkilöt ja alkuperäiskansat. 

Vaadimme nopeampaa ja täydellistä irtautumista fossiilisista polttoaineista. Haluamme nähdä konkreettisen suunnitelman, miten fossiilisista polttoaineista irtaudutaan. Siirtymisen tulee olla oikeudenmukainen ja reilu. Tilanne tulee vaatimaan kulutuksen vähentämistä – se on sosiaalisesti oikeudenmukaista, ja hallituksen tulee kertoa tästä totuus. 

Lisäksi auto- ja ralliteollisuuden tulisi uudistua aidosti vastuulliseksi toimijaksi ilmaston ja luonnon kunnioittamisessa. Se voisi tapahtua esimerkiksi panostamalla joukkoliikenteeseen sekä kehittämällä autojen yhteiskäyttämistä yksityisautoilun sijasta. Kun autojen määrä on pienempi, myös tarve erilaisten polttoaineiden, niin fossiilisten kuin muidenkin käyttämiselle vähenee.

Fossiilisten polttoaineiden käytön ja ylikulutuksen on loputtava!

Mediayhteyshenkilö: [email protected]