Elokapina osoittaa mieltään kauppakeskus Redin päivittäistavarakauppaketjuissa tänään klo 15. Mukana on noin 150 mielenosoittajaa. Väkivallaton ja rauhanomainen mielenilmaus kohdistuu päivittäistavarakauppaketjuihin sekä poliittisiin päättäjiin.

Elokapina vaatii, että luontokatoa ja kärsimystä aiheuttavasta eläinten tehotuotannosta on siirryttävä kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään. Tehoeläintuotannolle tällä hetkellä suunnatut tuet tulee kohdistaa kasvipohjaisen ruoantuotannon edistämiseen. Kaupallisten toimijoiden, kuten K- ja S-ryhmän, tulee kantaa vastuu liiketoiminnan vaikutuksista luontokatoon ja lajien uhanalaistumiskehitykseen Suomessa sekä pyrkiä omalla toiminnallaan vähentämään ruoantuotannosta aiheutuvia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Isoilla päivittäistavarakauppaketjuilla on vastuu siitä, mitä ne myyvät ja markkinoivat. “Ruokakauppojen tarjonnalla ja mainoksilla on myös suuri vaikutus siihen, mitä ihmiset ostavat”, huomauttaa mielenosoitukseen osallistuva Aino Savolainen.

Lisäksi Elokapinan vaatimuksena on, että Suomen koko pinta-alasta suojellaan 30 prosenttia sekä kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät. Tällä hetkellä 11,9 prosenttia suomalaisista lajeista on uhanalaisia, ja uhanalaisten lajien määrä lisääntyy jatkuvasti. Jo 70 prosenttia metsien eri luontotyypeistä täyttää uhanalaisuuden kriteerit. Nykyinen eläintuotantoa priorisoiva ruoantuotantojärjestelmä on tuhoisa ilmastolle, ympäristölle, ihmisille sekä muille luonnonvaraisille eläimille ja tuotantoeläimille. Kasviproteiineille perustuva tuotantojärjestelmä pienentäisi hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä, vähentäisi vesistöjen ravinnekuormaa sekä edistäisi monimuotoisuuden elpymistä.

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan Suomessa tuotetulla kasvipohjaisella proteiinilla olisi mahdollista korvata eläinperäinen proteiini, ja Suomessa voitaisiin tällöin tuottaa yhtä suuri osa ruoasta kuin ennenkin. Monet proteiinikasveista, kuten härkäpapu, kvinoa ja hamppu, menestyvät Suomen oloissa. Kasvipohjaisen ruoan tuottamiseen tarvittaisiin viljelyalaa alle puolet verrattuna nykyiseen lihapainotteiseen ruoantuotantoon, koska suurin osa peltopinta-alasta tarvitaan nykyisin eläinten rehun tuottamiseen. Jos eläintuotantoa ei olisi, turvepeltoja ei tarvitsisi viljellä lainkaan, jolloin ilmastopäästötkin vähenisivät. Kasvipohjaiseen ruokavalioon siirryttäessä vapautuisi siis runsaasti peltopinta-alaa, joka voitaisiin muuttaa suojelluksi metsäksi ja siten hidastaa luontokatoa sekä uhanalaistumiskehitystä Suomessa. “Keinot ovat siis tiedossa, mutta poliittinen tahto puuttuu”, mielenosoituksessa mukana oleva Eevi Tiihonen toteaa.

Kriisien vuoksi ruoantuotantokustannukset ovat tämän vuoden aikana nousseet voimakkaasti, mikä on ajanut sekä ruoantuottajat että kuluttajat ahdinkoon. Siitä huolimatta ruokakauppaa hallitsevat K- ja S-ryhmä ovat tehneet kovaa tulosta. Ylen mukaan taustalla vaikuttavat suomalaisen ruokaketjun ja -markkinan erityispiirteet, kuten epätavallisen keskittynyt päivittäistavarakauppa. Tuottajien saamat pienet palkkiot asettavat heille paineen valita tuotantomuodokseen sosiaalisesta ja ympäristövastuullisesta toiminnasta kauimpana olevan muodon, tehotuotannon, jotta tuotannosta saatavat tulot riittävät suuren volyymin ansiosta kattamaan tuottajien elinkustannukset. Siirtymä kasvipohjaiseen ruoantuotantoon on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla huomioiden suomalaisten viljelijöiden oikeudet ja hyvittäen heille siirtymävaiheesta aiheutuvat haitat.

Lisäksi päivittäistavarakauppaketjut lisäävät globaalia eriarvoisuutta ja tukevat luokkarakenteellista sortoa hankkimalla tuotteita halpatyömaista, joissa tuottajien saamat korvaukset ovat minimaaliset ja työntekijöiden työolosuhteet usein huonot. Suomalaisissa kauppaketjuissa myytävä ruoka vaikuttaa luonnon köyhtymiseen erityisesti Suomen ulkopuolella. Noin 90 prosenttia ruoan negatiiviisista monimuotoisuusvaikutuksista kohdistuu Suomen ulkopuolelle, sillä monet ruokaketjussa käytetyt tuotteet tuodaan muualta.

Mielenosoitus on osa Elokapinan 5.–​​​​​​14.10. tapahtuvaa Luontokatokapinaa, johon kuuluu useita eri mielenilmauksia.

Lisätietoja Luontokatokapinasta:  https://luontokatokapina.fi/fi/


Yhteystiedot: [email protected]

Kuvia lehdistön käyttöön koostetaan tänne: https://photos.elokapina.fi/s/7nw403vr3l/luontokatokapinan-lehdistokuvat