Poliisi keskeytti Metsäliikkeen mielenosoituksen Aalistunturin kansallispuistoesityksen alueella ottamalla kiinni seitsemän rauhanomaista mielenosoittajaa ja yhden sivullisen eilen illalla klo 21. Poliiseilla oli käytössään kahdeksan poliisiautoa, kaksi moottorikelkkaa ja koira sekä lamautusaseita. Kiinniotetut vapautuivat Rovaniemen poliisilaitokselta iltapäivällä puoli kolmen jälkeen. Osa mielenosoittajista oli poliisin hallussa yli 19 tuntia.

Suomi on sitoutunut suojelemaan 30 % maapinta-alastaan sekä pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Tästä huolimatta valtio itse hakkaa metsää suojelullisesti arvokkaalla alueella heikentäen sen luontoarvoja ja murentaen pohjaa kansallispuistohankkeelta. Valtion metsien lisäsuojelu olisi mielenosoittajien mielestä välttämätön keino suojelutavoitteen saavuttamisessa.

“On absurdia, että valtiossa, joka ilmoittaa tavoitteekseen luontokadon pysäyttämisen seuraavan seitsemän vuoden aikana, luontokadon pysäyttämiseen pyrkiviä toimia ei pidetä hyväksyttävänä”, sanoo Rovaniemen poliisivankilasta vapautunut mielenosoittaja Ville Murmann.

“Valtion metsät ovat meidän kaikkien yhteistä omaisuutta, mutta Metsähallitus hakkaa niitä kestämättömästi poliisin suojeluksessa. Tämä ei ole vastuullisen valtionyhtiön toimintaa”, toteaa Ida Korhonen, joka vietti yön Rovaniemen putkassa.

Metsäliike katsoo, että vaikka osa Aalistunturin metsistä ei täytäkään vanhan metsän tai luonnonmetsän kriteerejä, ne ovat silti suojelunarvoisia ja ennen kaikkea ennallistumiskelpoisia. Vanhoja metsiä on niin vähän jäljellä, ettei niiden suojelu riitä täyttämään suojelutavoitteita. Siksi myös talouskäytössä olleita metsiä on jätettävä ennallistumaan. Aalistunturin kansallispuistoesityksen alueen suojelu toteuttaisi tätä tärkeää tarkoitusta. Liike katsoo tämän vastaavan Lapin Kansassa tänään 18.1. esitettyyn kritiikkiin (1, 2).

“Myös luontoarvoiltaan heikommat alueet Aalistunturin alueella ovat osa arvokasta luontokokonaisuutta, jonka pirstominen vaikuttaa koko alueeseen. Metsäelinympäristöjen pirstoutuminen on suurimpia luontokatoon liittyviä ongelmia”, jatkaa Ville Murmann.

Mielenosoittajat toteavat, että metsätaloustoiminnan on tällä vuosikymmenellä uudistuttava luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaksi. Uhanalaiset eliöt tarvitsevat laajoja yhtenäisiä hakkaamattomia metsäalueita sekä luonnonmukaisempaa metsänkäsittelyä. Luonnonmukaisemman metsätalouden työllisyysvaikutus voisi olla jopa positiivinen työmäärän kasvaessa ja metsätalouden muotojen monipuolistuessa.

Suomen maankäyttösektori on romahtanut hiilinielusta päästölähteeksi, ja suurin syy tähän ovat metsien liikahakkuut. Tutkijoiden mukaan hakkuiden vähentäminen, suojelun lisääminen ja ennallistaminen ovat nopein ja halvin tapa korjata tilanne. Jos Suomi ei toteuta näitä toimia valtion mailla, miten se voi saavuttaa kansainvälisten sopimusten velvoittaman muutoksen, kysyy Metsäliike. 

Aikaisemman tiedotteen mielenosoituksesta voi lukea täältä: https://elokapina.fi/news/press-release/2023/01/16/metsaliike-osoittaa-mielta-aalistunturilla/

Kuvia ja videoita mielenosoituksesta on koostettu median käyttöön tähän kansioon: https://photos.elokapina.fi/s/2jmufcvr1j/aalistunturi-1-2023

Yhteystiedot:

[email protected]