Elokapinan ja Återställ Våtmarker -liikkeen mielenosoittajia otettiin kiinni Suomen valtion omistaman Neova-konsernin turvetuotantoialueella Ruotsissa keskiviikkona 5.7. Mielenosoittajat pyrkivät tukkimaan turvekentän ojia. Mielenosoittajia syytetään vahingonteosta ja vakavasta laittomasta tunkeutumisesta, jonka minimituomio on kuusi kuukautta vankeutta.

Mielenosoittajat kaatoivat Ruotsin Örebrossa tapahtuneessa, rauhanomaisessa aktiossa turvekentän kuivatusojaan maata, symbolisena eleenä turvemaiden ennallistamisen puolesta. Ruotsin poliisi otti kiinni kolme suomalaista Elokapinan mielenosoittajaa sekä neljä ruotsalaista Återställ Våtmarker -liikkeen mielenosoittajaa. Mielenosoittajat olivat kiinniotettuina yli 40 tunnin ajan.

Mielenosoitus tapahtui Hasselfors Gardenin turvetuotantoalueella, joka on osa Suomen valtion omistamaa Neova-konsernia. Neova on Ruotsin suurin turpeen tuottaja: konsernin osuus koko maan tuotannosta on 70 prosenttia. Neova on siten yksi Ruotsin suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Uusia turvetuotantoalueita kuivatetaan käyttöön Ruotsissa edelleen.

– Suomessa ajatellaan, että ympäristölle haitallista turvetuotantoa ollaan ajamassa alas. Tosiasiassa Suomen valtion omistama Neova, eli entinen Vapo, on laajentamassa fossiilisen kasvuturpeen tuotantoa voimakkaasti Ruotsissa. Neovan tulee välittömästi lopettaa uusien turvemaiden kuivattaminen, kehittää kasvuturpeelle vaihtoehtoja ja ennallistaa kuivattamansa turvesuot. Suomen valtion pitää ohjata määrätietoisesti omistamansa yhtiö kestävämpään suuntaan, sanoo Örebron mielenosoitukseen osallistunut Tero Mononen Elokapinasta.

Mononen aikoo jatkaa osallistumistaan Återställ Våtmarkerin päivittäisiin mielenosoituksiin koko heinäkuun ajan.

– Turvesuot varastoivat kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia kuin kaikki maailman metsät. Kosteikkojen ennallistaminen on yksi nopeimmista tavoista vähentää hiilidioksidipäästöjä maailmassa. Neova sen sijaan kuivattaa jatkuvasti uusia turvealueita kukkien kasvatusalustoiksi ja kuittaa ilmastotuhosta saadut tulot Suomen valtiolle. Tämä on malliesimerkki siitä, miten Suomen valtio ulkoistaa päästöjään ulkomaille, Örebron mielenosoitukseen osallistunut Elokapinan jäsen Wilhelm Blomberg sanoo.

Återställ Våtmarker vaatii, että Ruotsin hallitus kieltää tuhoisan turvetuotanto välittömästi. Turvetuotannon käyttämät maa-alueet on välittömästi palautettava elinkelpoisiksi kosteikoksi Ruotsin ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Samalla saadaan suojaa metsäpaloja ja kuivuutta vastaan, puhdistetaan ja täydennetään pohjavesivarantoja sekä lisätään luonnon monimuotoisuutta.

Kuvia lehdistön käyttöön:

klikkaa tästä kuvapankkiin


Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
[email protected]