Extinction Rebellion Finland (Elokapina) har tilldelats 200 000 euro som en del av Konestiftelsens Metsän puolella bidragansökning, för att genomföra bland annat skogsupproret, som påbörjas den 19 september.

Bidraget från Konestiftelsen är en välkommen signal om att samhället i stort har vaknat upp till allvaret i klimatkrisen och biodiversitetskrisen, och att Elokapinas bidrag till debatten ses som värdefull. Under de senaste åren har Elokapina gått i spetsen för samhällsdiskussionen och har flyttat fokuset för klimatdebatten i Finland. Nu är det skogsdebattens tur.

Stipendiet är menat för Skogsupproret, som inleds den 19 september, och kampanjen för klimaträttvisa som planeras till våren 2024. Kampanjerna kommer att omfatta stora evenemang, spektakulära konstuppträdanden, deltagande demonstrationer och öppna vetenskapliga diskussioner. Kampanjerna kommer att höja miljömyndigheternas och ledande forskares röster och stimulara till debatt om hållbar skogsanvändning och global rättvisa. 

Elokapina vill ingripa i ett läge där Finlands skogspolitik står vid ett vägskäl och den biologiska mångfalden och kolsänkornas hållbarhet måste tryggas. Elokapina vill också trygga Finlands klimatmål, som hotas av det nya regeringsprogrammet. 

Även om Elokapina inte har behövt pengar för att växa till den rörelse den är idag kan Konestiftelsens stöd göra det möjligt att mobilisera en mycket större kritisk massa av finländarna för att ändra riktningen för Finlands klimatpolitik. Tidsresurser som gått till annat kommer att frigöras, till exempel för dem som redan tillbringar en stor del av sin vardag med att arbeta för Elokapina vid sidan av andra ansvarsområden. Detta kommer att ge en bättre möjlighet för bland annat representanter för icke-privilegierade grupper  att delta i rörelsen.

Elokapina har inte fått något liknande ekonomiskt stöd för sin verksamhet tidigare. Elokapina kommer även i fortsättningen att fungera med vanliga medborgares frivilliga insatser. Elokapina kommer att följa Konestiftelsens villkor och kommer endast att använda pengarna inom de gränser som fastställs i finsk lag och projektplanen.

Elokapina är en horisontell rörelse och dess verksamhet syftar till att bryta maktstrukturer, även i interna organisering. De personer som nämns i bidragsansökningen får ingen personlig ekonomisk nytta av bidraget och representerar inte Elokapina mer än andra rebeller. Konestiftelsen kräver namngivna ansvariga personer i sina ansökningar för att kunna ansöka om bidrag. Användningen av medlen beslutas det demokratiskt om inom Elokapina.

Mediekontakt: (svenska & finska)

Mer info per epost: [email protected]